ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:39 a zapadá v 16:47
vychází v 10:40 a zapadá v 0:15
 

Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.

vše
vše

členství ve dvou MS

Dotaz č.1474 [ zadáno 7.4.2015 ]

V novém navrhovaném provozním řádu našeho spolku, je odstavec, zakazující členství v sousední honitbě. Mám dotaz, zda tento odstavec není náhodou v nějaké rozporu se stávající legislativou, např. právo svobodné volby apod. (Člen spolku nesmí být členem v honitbě sousedního spolku, kde nesmí být veden ani jako čestný člen či adept nebo host, který by se v rámci povolenky k lovu podílel na plnění plánu lovu v sousední honitbě. Člen, který by svým jednáním poškodil zájmy či jednal proti zájmu spolku, bude ze spolku vyloučen. Do doby, než bude o vyloučení na návrh výboru členskou schůzí rozhodnuto, je myslivecký hospodář oprávněn s okamžitou platností odebrat povolenku k lovu a zakázat vstup do honitby.)

"podnikání" spolku

Dotaz č.1473 [ zadáno 7.4.2015 ]

Není mi jasné, zda podle nových stanov vytvořených podle nového obč. zákoníku může myslivecký spolek podnikat a za jakých podmínek ? Zda může provozovat výdělečnou činnost a za jakých podmínek?

perkusní zbraň

Dotaz č.1472 [ zadáno 7.4.2015 ]

Pokud někdo vlastní lovecký lístek , může s perkusními zbraněmi lovit? Procházela jsem různá diskusní fóra, kde někdo říkal ano, jiný zase ne, jednalo pouze o dohady. Nenašla jsem ani v zákoně o myslivosti nic, co by tomu mělo bránit, ale také ani to, že by to bylo dovolené nebo že by to bylo zakázané. Jediné omezení je u kulových zbraní z hlediska energie. Dalším omezením jejich použití pro lov by mohlo být v zákoně o zbraních, kde se uvádí, že s perkusními zbraněmi se může střílet pouze na střelnicích, nebo místech k tomu určených. Jak to tedy vlastně je?

úprava stanov MS dle obč.zákoníku

Dotaz č.1471 [ zadáno 7.4.2015 ]

Jak přesně postupovat při zrušení MS. Jsme malé sdružení bez majetku jen s hotovostí cca 16 000,-, Členů 16. Všichni členové souhlasí se zrušením a s rozdělením hotovosti rovným dílem. Co se stane, když myslivecké sdružení nepředěláme na spolek. Sdružení budeme stejně rušit, protože ukončilo svoji činnost. Nedojde nepředěláním na spolek ke zrušení automaticky, bez další administrativy?

Zelený člověk na pozemku

Dotaz č.1470 [ zadáno 2.3.2015 ]

Jak mohu zjistit, že člověk na mém pozemku (neoplocená louka) je skutečně myslivec (ať už je v zeleném nebo v civilu) a má právo tam tedy v rámci honitby být nebo je to jen "obyčejný člověk nebo člověk v zeleném" a já si nepřeji, aby se na mém pozemku zdržoval? A mohu "myslivecký průkaz" požadovat k nahlédnutí, abych zjistil, zda jde skutečně o myslivce a musí se pak mysliveckým průkazem prokázat? Toto se týká řadového myslivce, stráž nebo hospodář se prokazují "plackou" a průkazem.

Nahánění zvěře

Dotaz č.1469 [ zadáno 2.3.2015 ]

Měl bych takový dotaz ohledně lovu divočáků na společném honě na drobnou, samozřejmě je mi známá otázka ohledně používání psů vyšších jak 55 cm. Dotaz spočívá v tom, na jakém honě to lze provádět, je pravda, že se to nesmí na honě ploužením a kruhovém honě, a smí se to na obstavených lečích. Jako další mám dotaz, pokud si dám po honě pivo a budu mít zbraň v pouzdře, považuje se to za držení zbraně nebo se dopouštím přestupku. Před novelizací zákona o zbraních.

Vzorové stanovy MS

Dotaz č.1468 [ zadáno 16.1.2015 ]

Připravujeme na březen výroční členskou schůzi našeho mysliveckého sdružení. Zatím máme staré stanovy (podle dříve zveřejněného vzoru na stránkách ČMMJ). Může podle nich být svolána a uskutečněna členská schůze (aby byla platná) nebo se už musí zohlednit právní úprava pro činnost spolku podle nového občanského zákoníku a pokud ano, tak v čem?

škody provozem myslivosti

Dotaz č.1464 [ zadáno 18.11.2014 ]

1) Prosím kdo je zodpovědný škody (či nehody) - na společných lovech - u nás především naháňky na černou zvěř a to za přítomnosti či nepřítomnosti mysliveckého hospodáře. Prosím o výklad dle zákona eventuálně řešení v praxi. 2) Pokud je v leči jako honec člověk nemyslivec, předpokládám, že pokud je uveden na "hromadné povolence", je pojištěn. 3) Na naháňce je nutná přítomnost patřičného počtu loveckých psů = psů se zkouškami z výkonu - je možno počítat zkoušky norování a barvářské?

Většina všech členů

Dotaz č.1463 [ zadáno 14.11.2014 ]

V dosavadních stanovách našeho MS máme ustanovení, že pro některá závažná rozhodnutí je třeba souhlasu většiny všech členů MS. Nový OZ stanoví pro všechna usnesení pouze nadpoloviční většinu přítomných členů. Je možné do nových stanov zakotvit kvalifikovanou většinu?

vydání opisu mapy pozemků

Dotaz č.1462 [ zadáno ]

Honební společenstvo zakoupilo program na aktualizaci pozemků tvořících honitbu po provedené digitalizaci pozemků. Mám právo jako člen HS nahlížet do těchto údajů? Jedná se o jméno a bydliště vlastníka pozemků, číslo parcely a její velikost.

Zpracování dat...