vychází v 4:57 a zapadá v 21:12
vychází v 19:45 a zapadá v 3:15
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

škody provozem myslivosti

Dotaz č.: 1464

Otázka:

1) Prosím kdo je zodpovědný škody (či nehody) - na společných lovech - u nás především naháňky na černou zvěř a to za přítomnosti či nepřítomnosti mysliveckého hospodáře. Prosím o výklad dle zákona eventuálně řešení v praxi. 2) Pokud je v leči jako honec člověk nemyslivec, předpokládám, že pokud je uveden na "hromadné povolence", je pojištěn. 3) Na naháňce je nutná přítomnost patřičného počtu loveckých psů = psů se zkouškami z výkonu - je možno počítat zkoušky norování a barvářské?

Tazatel:

Odpověď:

*Ad 1.Odpovědnost uživatele honitby za škody způsobené v ní při provozování myslivosti stanovená v zákoně o myslivosti je objektivní- za výsledek, tedy nevyžaduje se k ní jeho zavinění.  U škod způsobených při provozování myslivosti provozní činností uživatele honitby se tedy vyžaduje příčinná souvislost s touto činností. Pro uplatnění nároku na náhrady škody platí obecná tříletá promlčecí lhůta. Činností uživatele honitby se rozumí i činnost jeho zaměstnanců, členů hostů, honců, loveckých psů apod. Za uživatele honitby hradí tyto škody pojišťovny, pokud tyto osoby mají jako držitelé loveckých lístků uzavřeno odpovědnostní myslivecké pojištění. Odpovědnost mysliveckého hospodáře popř. jiného vedoucího honu (myslivecké akce) nastupuje až v případě zavinění nepojištěného účastníka.
Ad. 2 ano.
Ad 3. Počty druhů loveckých psů pro honitbu a jejich počty pro hony stanoví prováděcí vyhláška k zákonu o myslivosti, tj. vyhl. č. 244/2002 Sb. ve znění vyhl. č.350/2003 Sb. a č. 362/13 Sb.
Vladimír Čechura
Zpracování dat...