vychází v 4:57 a zapadá v 21:12
vychází v 19:45 a zapadá v 3:15
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

členství ve dvou MS

Dotaz č.: 1474

Otázka:

V novém navrhovaném provozním řádu našeho spolku, je odstavec, zakazující členství v sousední honitbě. Mám dotaz, zda tento odstavec není náhodou v nějaké rozporu se stávající legislativou, např. právo svobodné volby apod. (Člen spolku nesmí být členem v honitbě sousedního spolku, kde nesmí být veden ani jako čestný člen či adept nebo host, který by se v rámci povolenky k lovu podílel na plnění plánu lovu v sousední honitbě. Člen, který by svým jednáním poškodil zájmy či jednal proti zájmu spolku, bude ze spolku vyloučen. Do doby, než bude o vyloučení na návrh výboru členskou schůzí rozhodnuto, je myslivecký hospodář oprávněn s okamžitou platností odebrat povolenku k lovu a zakázat vstup do honitby.)

Tazatel:

Odpověď:

Ministerstvo vnitra se k této podmínce členství vyjádřilo tak, je takové uzavření v zásadě možné a vyplývá z principu dobrovolnosti členství ve sdružení, zahrnující v to i možnost uzavření se vůči novým členům, resp. stanovení určitých omezení, a že podmínka může mít věcnou relevanci k předmětu nebo činnosti mysliveckého sdružení, a proto ji není možné obecně považovat za diskriminační.
 
Vladimír Čechura
Zpracování dat...