ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 6:00 a zapadá v 19:59
vychází v 14:05 a zapadá v 4:32
 

Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.

vše
vše

provádění myslivosti v režii HS po dobu soudního sporu

Dotaz č.1437 [ zadáno 7.8.2013 ]

HS není schopno pronajmout honitbu vítězovi výběrového řízení. Stávající MS vede s HS soudní spor o způsobu konání výběrového řízení, včetně předběžného opatření k zákazu výkonu práva myslivosti pro vítěze. Kdo a jakým způsobem nese odpovědnost za případné škody zvěří na honebních pozemcích?

Historická zbraň

Dotaz č.1436 [ zadáno 8.7.2013 ]

Je možno použit starých pušek k provádění myslivosti, tzn. vyrobených před rokem 1890 s různými systémy např. perkusní, doutnákový, křesadlový atd. pokud by splňovaly tyto pušky výkon, který předepisuje zákon o myslivosti pro jednotlivé druhy zvěře.

psi pro honitbu

Dotaz č.1435 [ zadáno 8.7.2013 ]

Ukončil jsem členství v MS a vlastním 3lovecky upotřebitelné psy. Jak postupovat, aby moji psi nebyli vedeni v evidenci MS, když není s MS rozumná řeč. Členství jsem ukončil z finančních důvodů.

nelovící člen na honu

Dotaz č.1434 [ zadáno 8.7.2013 ]

Náš dlouholetý člen MS si již neprodloužil zdrojní průkaz a nezaplatil pojištění, tudíž nemá nárok na vydání povolenky, ale chce i nadále zůstat členem MS. Může tak učinit? Mnozí členové zastávají názor, že se tímto vzdal členství MS. A jak je to s pojištěním na společných akcích, jako jsou hony s členem bez pojištění. Jak jsou pojištění honci a adepti, více jak 80 % členů v našem MS je pojištěno u ČMMJ.

Více povolenek k lovu

Dotaz č.1433 [ zadáno 6.5.2013 ]

Musí počet povolenek vydaných k lovu spárkaté zvěře přesně odpovídat počtu kusů dané zvěře dle schváleného plánu lovu? Lze vydat povolenku k lovu 4 ks srnců v I. věkové třídě 10 lovcům a po dosažení plánovaného lovu odstřel zastavit jak se to běžně praktikuje ve většině honiteb? Poruší se tímto postupem nějaké ustanovení zákona o myslivosti?

ocenění výhody myslivosti

Dotaz č.1432 [ zadáno 3.5.2013 ]

HS je držitelem společenstevní honitby, v níž provozuje myslivost na vlastní účet. Mají všichni členové takovéhoto HS stejný nárok na výkon práva myslivosti, bez ohledu na fakt, zda vlastní či nevlastní lovecký lístek? Jaké možnosti má člen- nevlastník loveckého lístku vzhledem k výkonu práva myslivosti? Upravují tuto situaci přímo příslušná ustanovení zákon o myslivosti nebo je potřeba ji upravit na úrovni stanov HS, tedy v podstatě na vůli většiny?

přednost ve využití honitby

Dotaz č.1430 [ zadáno 4.4.2013 ]

Vlastním několik hektarů pozemků v jedné honitbě - mám nějaké právo na povolenku k lovu v dané honitbě? Lovecký lístek a zbrojní průkaz mám.

Změna držitele honitby

Dotaz č.1429 [ zadáno 4.4.2013 ]

Pozemkový fond je držitelem honitby, ve které vlastní v současné době pouze 10 % pozemků. Pozemkový fond vypsal výběrové řízení na pronájem této honitby. Jak by měli postupovat vlastníci většiny pozemků v této honitbě, aby mohli vykonávat právo myslivosti na svých pozemcích a nemuseli si honitbu vydražit ve výběrovém řízení. Jelikož se nejedná o honitbu v držení honebního společenstva, Pozemkový fond s vlastníky vůbec nejedná, i když vlastní většinu pozemku v honitbě.

Náhrada za přičlenění

Dotaz č.1428 [ zadáno 25.3.2013 ]

.....je někde tabulkově stanovena finanční výše náhrady za přičleněné honební pozemky ? (při tvorbě nové smlouvy o výši náhrady, se nemůžeme dohodnout s HS)

Zápis z VH

Dotaz č.1427 [ zadáno 25.3.2013 ]

Dle zákona o myslivosti je honební výbor povinen pořizovat zápisy z jeho jednání a uchovávat je po celou dobu existence HS. Je povinen honební výbor tyto zápisy, případně kopie předložit na žádost člena HS k nahlédnutí a pořízení opisu? HS provozuje honitbu ve vlastní režii.

Zpracování dat...