ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 6:06 a zapadá v 19:54
vychází v 10:28 a zapadá v 3:15
 

Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.

vše
vše

Kdy a s jakým předstihem navrhovat členy výboru HS

Dotaz č.1405 [ zadáno 14.1.2013 ]

Protože jsem v zákonu o myslivosti, ani v našich stanovách nenašel, jak a popřípadě jakou dobu před VH se musí navrhovat starosta, místostarosta a členové HV a kdo může nominovat a komu se tito kandidáti navrhují?

Amnestie a zbrojní průkaz

Dotaz č.1404 [ zadáno 14.1.2013 ]

Asi před třemi lety sem přišel o zbrojní průkaz z důvodu trestného činu zpronevěry, myslíte, že při nynější amnestii je možno zažádat o odpuštění 5ti leté lhůty po kterou musím být bez trestu nebo bude stačit zažádat o vyčištění rejstříku trestů a udělat si znovu zbroják?

Výběr nájemce honitby

Dotaz č.1403 [ zadáno 2.1.2013 ]

Honební společenstvo si při svém založení před 20 lety dalo do stanov podmínku znějící asi tak, že pronájem honitby na dalších deset může získat jen MS, splňuje-li podmínku § 32 zák. o myslivosti (32 odst. 3b). Velký rétor p. Řehák uvedl, že je to v rozporu se zákonem, diskriminační a soudně napadnutelné a chce to ze stanov odstranit.

Návrh smlouvy o nájmu honitby

Dotaz č.1402 [ zadáno 2.1.2013 ]

Valná hromada HS má jednu žádost o pronájem honitby od MS podanou 15 dní před konáním VH doručenou starostovi HS. Může být hlasováno o jiném žadateli o pronájem honitby po uplynutí této doby?

Přestupky na úseku myslivosti

Dotaz č.1401 [ zadáno 2.1.2013 ]

Člen našeho MS ulovil dne 2.10. při nočním lovu neúmyslně bachyni ve stáři 3-5let. MS sdružení má v plánu lovit 4 ks bachyň. V povolence k lovu nemá lovec uvedený tento druh zvěře, má tam uvedeno sele a lončák 2ks. Z uvedeného vyplývá, že lovec se dopustil přestupku uvedeného v § 63 odst. 2, zákona o myslivosti anebo přestupku podle § 35 odst. 1, písm. f) zákona o přestupcích. Prosím o sdělení názoru, zda orgán státní správy má řešit tento přestupek podle zák. č. 449/2001 Sb., nebo podle zákona č, 200/1990 Sb. Dále prosím o sdělení, zda u bachyň existují kategorie podle věku jako u kňourů.

Pozvání hostů do honitby

Dotaz č.1400 [ zadáno 2.1.2013 ]

Nikde jsem se v zákoně nedočetl: Pokud si pronajmu honitbu, jakým způsobem si k sobě mohu vzít další myslivce. Vedl bych je jako členy -hosty. Mohu je mít jako hosty s celoroční povolenkou. Poplatkové lovce bez doprovodu nebo jen s doprovodem. Je někde v zákoně .

Vláda v HS v situaci bez starosty a členů výboru

Dotaz č.1399 [ zadáno 13.11.2012 ]

Naše Honební společenstvo se dostalo do situace: jsme bez starosty a dalších členů výboru, protože VH, na které se chystaly volby výboru, byla zrušená a starý výbor je již bez mandátu. Kdo tedy vede v tuto chvíli HS a jak dál postupovat. Jaké pravomoci má starosta po skončení 10 letech na které byl zvolen. Honitba je nyní pronajatá MS a smlouva byla prodloužena na dalších 10 let.

Do kdy se má podat žádost o pronájem, tudíž se přihlásit na VH HS?

Dotaz č.1398 [ zadáno 9.11.2012 ]

Na pozvánce v programu VH v bodu 8 bylo uvedeno projednání žádosti MS xxx na pronájem honitby. Domnívám se, že zde došlo k porušení zákona, protože to vyznělo jako by byl jen tenhle zájemce o pronájem. Avšak na VH se hned na začátku, před odhlasováním programu VH přihlásili další dva zájemci o pronájem, a starosta řekl, že ještě jednu žádost dostal 3 dny před konáním VH. VH si však odsouhlasila, že se program VH nebude měnit (protože myslivci byli proti) a tím jim znemožnila se o pronájem ucházet. Nikde jsem nečetl povinnost, do kdy se má podat žádost o pronájem, tudíž se mohli přihlásit na VH HS? Domnívám se, že starosta HS porušil zákon, když v pozvánce uvedl pouze ono MS a uvedl v omyl všechny členy HS , kteří se mohli domnívat, že je tu jen jeden zájemce, tak nač tam chodit a nedošli. Jak mám postupovat, když mi honební starosta nevydal opis zápisu valné hromady a ani seznam členů do 7 dnů?

Zánik honitby po poklesu rozlohy pozemků pod 500 ha

Dotaz č.1397 [ zadáno 5.11.2012 ]

Pracovník st. spr. myslivosti mě sdělil, že pokud počet ha v současné době vlastnících členy HS klesne o více jak 10% pod stanovenou hranici 500ha, HS zanikne. Domnívám se, že HS může mimo jiné zaniknout, pokud zanikne společenstevní honitba a pro to jsou jiná kriteria. Domnívám se to správně?

Platnost nové smlouvy po rozdělení honitby

Dotaz č.1396 [ zadáno 5.11.2012 ]

HV dle svého mandátu o přenesení pravomocí sjednal nájemní smlouvu s MS na další období od 1.4.2013 - 2023. Nastala situace, že má být VH, kde se má projednávat podaný návrh členů HS na rozdělení honitby. Pokud by došlo ke schválení tohoto návrhu jak je to s platností podepsané smlouvy. Dá se vůbec rozdělit HS, pokud je sepsaná nájemní smlouva a prodloužena se současným nájemcem? Může čekat HS, že bude požadována náhrada za nedodržen smlouvy? Dá se rozdělit HS, pokud smlouva platí a je prodloužena na dalších 10 let?

Zpracování dat...