ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:05 a zapadá v 21:06
vychází v 11:57 a zapadá v 23:52
 

Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.

vše
vše

Povinnost přijmout do MS člena HS

Dotaz č.2017002 [ zadáno 27.2.2017 ]

Je povinností mysliveckého spolku vždy přijmout do spolku člena honebního společenství?

Práva a povinnosti člena spolku

Dotaz č.2017001 [ zadáno 27.2.2017 ]

Při projednání porušení provozního řádu dospěl výbor spolku k závěru, že není důvod udělit členovi spolku výtku. Stímto rozhodnutím jiný člen spolku nesouhlasil a na členské schůzi navrhl hlasování pro udělení výtky. Členská schůze rozhodla o udělení výtky. Postupovala členská schůze v souladu se zákonem? Jaké jsou možnosti odvolání?

HS a NOZ

Dotaz č.1482 [ zadáno 21.9.2015 ]

Týká se transformace na spolky dle nového občanského zákoníku i honebních společenstev?

změny stanov

Dotaz č.1481 [ zadáno 18.8.2015 ]

Při prodeji části našeho pozemku jsme na katastrálním úřadu narazili na problém s názvem našeho sdružení. V roce 1993, kdy se tvořily současné stanovy, bylo do původního názvu "Myslivecké sdružení Pobečví" přidáno slovo Hustopeče, takže od roku 1993 je název našeho sdružení "Myslivecké sdružení Pobečví Hustopeče". Bohužel v současných stanovách není nikde uvedeno, že se jedná o nástupnickou organizaci "Mysliveckého sdruženi Pobečví" a není ani žádný zápis ze schůze, kde se tyto stanovy schvalovaly. Část našich nemovitostí je v katastru evidován pod původním názvem a část pod novým. Jelikož nemáme žádný doklad o změně názvu, katastrální úřad nám neumožnil nakládání s nemovitostí registrovanou pod původním názvem. Jako nejjednodušší řešení se nám proto jeví toto zmínit v nových stanovách. Dle právního oddělení katastrálního úřadu by jim to mělo stačit. Upravili jsme proto ve vzorových stanovách bod 9 čl. 17 následovně : /9/ Tyto stanovy byly projednány a přijaty usnesením členské schůze ze dne …., s tím, že nahrazují v plném rozsahu stanovy přijaté a platné pro „Myslivecké sdružení Pobečví Hustopeče (původně jen „Myslivecké sdružení Pobečví“)“ ze dne 31. března 1992. Jaký je prosím Váš názor na tuto formulaci (mohou být takto stanovy schváleny souden) nebo máme postupovat jinak v řešení problému s katastrem nemovitostí a názvem sdružení.

Komise spolku

Dotaz č.1480 [ zadáno 29.7.2015 ]

Je nutné při změně stanov a následné registraci u rejstříkového soudu zřizovat Kontrolní komisi.

IČO

Dotaz č.1479 [ zadáno 3.7.2015 ]

Z důvodu nového občanského zákoníku jsme chtěli provést potřebné změny, abychom mohli nadále fungovat jako spolek. Nyní jsme však zjistili, že používáme staré IČO: 37120021 (Myslivecké sdružení Kojátky registrované u ministerstva vnitra pod číslem VSC/1-12959/92-R). Tehdejší předseda sdružení pan Sokola, jak jsme zjistili, měl zajistit nové IČO. Není již však mezi námi, proto se nedokážeme dopátrat, kde se stala chyba. Tímto tedy žádáme o radu, jak dále postupovat

noktovizor

Dotaz č.1478 [ zadáno 23.6.2015 ]

Chtěl bych si pořídit digitální noční vidění Nite Site Wolf,pro lov černé zvěře. Chtěl bych se Vás zeptat, zda toto zařízení budu moci legálně používat pro noční lov černé a škodné, zda nepotřebuji nějaké povolení nebo výjimku od Státní správy myslivosti. Jak jsem zjistil, tak podle novely zákona č. 119/2002Sb. o zbraních, které vydalo Ministerstvo zemědělství s Policií ČR, se nejedná o zařízení na principu noktovizoru. Podle kolegů z HS musí být povolení na výjimku o zakázaném způsobu lovu, o které žádá HS nebo MS. Mohl byste mi prosím poradit, popř. vysvětlit, jak se ve skutečnosti věci mají.

povinné střelby

Dotaz č.1477 [ zadáno 23.6.2015 ]

Je adept o první lovecký lístek povinný zúčastnit se střeleb v rámci kurzu, když dle novely zákona o střelných zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. Již vlastní sk.*C - *tak i A-B-E ?

doklad kvalifikace

Dotaz č.1476 [ zadáno 23.6.2015 ]

Je nějakým způsobem omezena doba platnosti zkoušky z myslivosti složené na vysoké škole? Např. zdali nárok na vystavení loveckého lístku zaniká po určité době nebo po ukončení studia?

činnosti při návštěvách honiteb

Dotaz č.1475 [ zadáno 2.6.2015 ]

V zákonu o myslivosti je použita tato definice § 9 (uvedena níže). Jaký je prosím výklad poslední věty " činnosti při návštěvách honiteb jako součástí krajiny", ve smyslu ochrany práva vstupu turistů a cyklistů do krajiny po označených stezkách? § 9 Omezení a zákazy dané v zájmu ochrany (1) Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, s výjimkou opatření k zabránění škodám působeným zvěří a dovolených způsobů lovu. Dále je zakázáno rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat a provádět další činnosti záporně působící na život zvěře jako volně žijících živočichů, pokud nejde o činnosti při obhospodařování pozemků nebo o činnosti při návštěvách honiteb jako součástí krajiny.

Zpracování dat...