ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 4:51 a zapadá v 21:13
vychází v 23:09 a zapadá v 5:32
 

Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.

vše
vše

Jsou rozhodnutí výboru HS platná, pokud s nimi nesouhlasí honební starosta a odmítá je podepsat?

Dotaz č.1382 [ zadáno 11.7.2012 ]

Jsou rozhodnutí výboru HS platná, pokud s nimi nesouhlasí honební starosta a odmítá je podepsat? Kdo v takovém případě má podepisovat písemnosti? /plány chovu a lovu apod./

Rozhodování o právu myslivosti ze strany nájemce pozemků

Dotaz č.1380 [ zadáno 22.6.2012 ]

Je po právní stránce správné, že nájemce honebních pozemků (zemědělské družstvo) má v nájemní smlouvě uvedeno, že může rozhodovat o právu provádět myslivost na pronajatých pozemcích? Lze tedy toto právo převést na nájemce anebo je to právo na vlastníkovi?

Profesionální lovec černé zvěře

Dotaz č.1378 [ zadáno 14.5.2012 ]

Mám možnost si na živnost vydělat v oboru myslivosti, jako "profesionální lovec", při redukci stavu černé zvěře. Chtěl bych se zeptat, co všechno k tomuto způsobu výdělečné činnosti potřebuji. Osobně se domnívám, že ŽL- myslivost a doklady potřebné k provádění myslivosti. Obracím se na Vás, abych se nevystavil nějakému právnímu riziku.

Změna vlastnictví pozemků a vliv na členství v HS

Dotaz č.1376 [ zadáno 10.5.2012 ]

Pozemky pozemkového fondu, které byly přičleněny k honitbě odkoupily fyzické osoby, musí tyto osoby podat přihlášku za člena HS, na VH bylo schváleno svolávání VH i jinou formou než písemnou pozvánkou, musí tuto změnu ve stanovách schválit orgán státní správy myslivosti?

Hlasování pro zrušení HS

Dotaz č.1375 [ zadáno 29.3.2012 ]

Jak je to s členstvím a hlasovacími právy člena HS, jehož část pozemku je oplocená (školka) a tímto nehonební a druhá část je součástí půdního bloku využívaného k zemědělským účelům. Dále bych se chtěl zeptat, jaké jsou hlasovací poměry a podmínky nutné v případě zrušení HS.

Odebrání povolenky za nevyšetření uloveného divočáka

Dotaz č.1373 [ zadáno 12.3.2012 ]

4. 1. 2012 jsem ulovil divočáka, kterého jsem nechal vyšetřit na svalovce. Opomněl jsem odebrat krev na vyšetření na prasečí mor, tímto mě předseda revizní komise navrhuje odebrání povolenky k lovu. Je tento postup z hlediska právního správný? Domnívám se, že jsem se žádného přestupku, nebo provinění nedopustil. Podotýkám, že mám protokol veterinárního výsledku a výsledek je negativní na svalovce. Což si myslím, že zcela postačuje.

Podmínka přijetí do MS podle místa bydliště

Dotaz č.1372 [ zadáno 8.3.2012 ]

Vedeme mezi našimi členy MS tento spor. Náš vnitřní řád MS si klade za podmínku, že pokud přijímáme nového člena, musí tento člen mít trvalé bydliště v jedné ze dvou našich obcí, ze kterých se skládá MS. Člen našeho MS tvrdí, že kdybychom nepřijali člena na základě toho, že nemá toto trvalé bydliště a on toto rozhodnutí napadl soudně, že by vyhrál. Není schopen nám vysvětlit v rozporu s jakým paragrafem nebo zákonem je tato naše podmínka.

Bankrot MS

Dotaz č.1371 [ zadáno 5.3.2012 ]

Může myslivecké sdružení vyhlásit bankrot. Jeden vlastník pozemku se dožaduje nesmyslných náhrad škod a to soudní cestou.Problém nebyl soudem za dva roky vyřešen ale vlastník vznáší další finanční požadavky .Máme pocit ,že spor nebude vyřešen ani za pět let.Žalobce zásadně nedodržuje lhůty pro uplatnění škod, neuvádí kdy ke škodám došlo a tyto lhůty potom dohání svědeckými výpověďmi .

Podmínka pojištění 80 % členů MS členy ČMMJ

Dotaz č.1370 [ zadáno 7.2.2012 ]

Náš MH nám oznámil, že když min. 80% členů MS nepsů norováníbude mít členství v ČMMJ, tak nebudeme mít pojištěné hony. Z našeho MS z 25 členů odešlo od ČMMJ již 7 členů, což nedosahuje zmíněných 80% u ČMMJ. MH přišel tedy s nápadem, že bychom měli odhlasovat podmínku členství v MS členstvím v ČMMJ. Můžete mi prosím sdělit, jak je to s účastí oněch 80%členů v ČMMJ?

Sponzorský dar HS pro MS

Dotaz č.1369 [ zadáno 6.2.2012 ]

Honební společenstvo v uplynulých letech hospodařilo s přebytkem několika desítek tisíc korun (sponzorské dary od členů HS atd.). Lze tyto prostředky využít (pochopitelně po schválení Valnou hromadou HS) jako sponzorský dar pro MS, které má v pronájmu honitbu na následující akce: zazvěření honitby, nákup krmiva, budování krmných zařízení, zvyšování úživnosti.

Zpracování dat...