Kalendárium

Duben v honitbě

Duben v honitbě
V horských a podhorských oblastech se probouzí jaro, v nižších polohách je rozpuk přírody v plném proudu. Nestálé aprílové počasí nás může překvapit plískanicemi, mrazíky, i nenadálou sněhovou pokrývkou. Podle rašení dubů, dostal měsíc duben své pojmenování. Veškerá flóra se probouzí nebo připravuje na vegetační období. Proto je duben měsícem lesů, které více než kdy jindy, zasluhují naši pozornost a ochranu. Skončilo zimní období a zvěř přešla na zelenou potravu. V přírodě nachází prvních pupeny, květy a listy, na vlhčích místech svěží, šťavnaté traviny s prvními jarními bylinami. U některých živočichů probíhá tok, snůška, jinde se už objevují první mláďata. Samice spárkaté zvěře jsou v pokročilém stavu březosti. Velmi nezbytný je klid v honitbě, proto v rámci našich možností zkusme udělat všechno, co je v našich silách. Vhodná je jakákoliv osvěta. Články v místních tiskovinách, přednášky, spolupráce s místním OSSM s omezením vstupu do lesa. Provedeme asanaci zařízení, kde neprobíhá přikrmování. Nepoužité krmivo jakéhokoliv druhu z krmelce odvezeme. Uchovávat zbylé krmivo do další lovecké sezóny je zásadní chybou. Během roku dojde ke žluknutí, zvlhnutí a tím počátečnímu rozkladu. I v nejpečlivěji uchovaném krmivu nalezneme později zárodky bakterií, plísní a hub, které při následném předkládání způsobují zvěři zažívací problémy. Zbylé seno odvezeme, spálíme nebo zkompostujeme. Okolí krmných zařízení bychom měli udržovat průběžně během přikrmovací sezóny. Místo zrytí, kdy choroboplodné zárodky spíše zapravíme hlouběji, půdu pouze lehounce nakypříme a necháme působit nejlepší desinfekci – sluneční svit. Můžeme použít roztoky SAVA, které svým vsakováním jsou vhodnější než ostatní pevné práškové prostředky, typy Chloramin atd. Uvědomujeme si, že odstřel srnců začíná 1.5. Tím máme o dva týdny kratší období pro kontrolu, údržbu nebo stavbu mysliveckých zařízení. Při výstavbě dbáme na vzhled a estetiku mysliveckých staveb, která jsou vizitkou a šikovnosti nejen uživatele honitby, ale i české myslivosti. Zařízení, která dosloužila strhneme a odstraníme.  U stavby nových zařízení nezapomene na souhlas vlastníka pozemku, eventuelně zákres do mapy. Nezbytnou součástí zařízení je vyhrabání přístupového šouláku nebo loveckého chodníku, které nám umožní tichý a nepozorovaný příchod i odchod z mysliveckého zařízení. Duben je ideální období pro výsadbu plodonosných, okusových, ovocných dřevin a keřů vhodných pro zvěř.  Veškeré výsadby musí probíhat se souhlasem vlastníka pozemku. Zároveň se můžeme se věnovat úpravě mysliveckých políček, napajedel, studánek, kališť, pítek. Zvěři předkládáme sůl, dál můžeme přikrmovat bažanty, eventuelně kachny. Lovíme především černou zvěř. Pochůzky v honitbě věnujeme obeznávání srnců, obeznáváme tvořící se teritoria, podle chování, stupně vytloukání a přebarvování se snažíme odhadnout věk. Ve své honitbě můžeme pokračovat ve sběru shozů, které jsou nás cenným studijním materiálem.          
Měli bychom mít vyhotovené sčítání zvěře, schválené od držitele a odevzdané OSSM. Myslivečtí hospodáři vypracovávají a do 25.4. odevzdávají (Mysl. 1) Plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou, (Mysl. 4) Plán péče o zvěř, (Mysl. 6) Plán počtu loveckých psů. Odevzdané povolenky k lovu nezapomene myslivecký hospodář archivovat a zároveň eviduje právě vydané. I když v současné době neznáme další vývoj coronaviru a máme pozastavenou organizaci CHPT, přesto může mít myslivecký hospodář soustředěné trofeje ulovené v lovecké sezóně 2019/2020 pro výroční členskou schůzi. Trofeje jsou od lovců odevzdané s uvedeným jménem a příjmením, datumem ulovení na dolní a horní čelisti s dolepeným chrupem a nosními kůstkami. Trofeje by neměly být upravované (seříznutí, pevné upevnění na podložku). Trofeje jsou označené identifikačními štítky a se seznamem trofejí připravené k případnému hodnocení na CHPT.
Vážení myslivci, dovolte mi, abych Vám popřál do nové lovecké sezóny hlavně zdraví, minimum komplikací, mnoho mysliveckých zážitků s přáním
Lovu Zdar!   
Autor: Ing. Václav VOMÁČKA
vychází v 6:32 a zapadá v 19:36 vychází v 13:17 a zapadá v 4:35 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...