Kalendárium

Květen v honitbě

Květen v honitbě
Při květnových mysliveckých toulkách nás doprovází příroda s jarní vegetací pupenů, listů, květů, plná rodícího se života. Dosavadní vývoj klimatu má, při srovnání s posledními lety, spíš chladnější a zatím i deštivější charakter. Může tak naplnit pranostiku květnového počasí „studený máj, ve stodole ráj“. Ochrana zvěře je jednou ze základních povinností našich myslivců. Musíme si ale uvědomit, že zvěř je velmi citlivá a zranitelná právě v prvních jarních měsících, v dubnu až červnu. V tomto období většina obyvatel lesa teprve očekává přírůstek, pečuje nebo již vyvádí mláďata. Počátkem května přilétají křepelky, hnízdí holubi, koroptev, poláci, poštolka, jeřábek, tetřev, tetřívek, krahujec. O svá mláďata pečují bažanti, zajíci, můžeme pozorovat muflončata nebo nalézt první kladená srnčata. 
V nouzovém stavu se na sociálních sítích objevilo několik případů stržené, nebo dokonce dosud žijící, pokousané a trápící se zvěře od toulavých psů. Na zásadu, že většina obyvatel naší přírody potřebuje především klid, se snažíme poukazovat při každém styku s veřejností v honitbě, na přednáškách, v tematických článcích v místních tiskovinách. Zároveň upozorňujeme na následky nežádoucího odnášení „nalezených“ mláďat z přírody. 
Koncem měsíce musíme počítat se začátkem senoseče. V předstihu se sami informujeme u vlastníků pozemků o termínech senosečí a připravíme se na ochranu mláďat. Nejlepší zkušenosti máme s válečky z dřevité vaty, napuštěnými repelenty, které rozhazujeme po dotčené ploše. Repelenty s válečky, včetně informací a zkušeností, poskytne Myslivost s.r.o., která i v karanténě poskytuje informace on-line a zajišťuje e-shop. Pokud jsme již neučinili v dubnu, k prvnímu máji máme mít uklizené a vyčištěné krmelce. Pokud počítáme se založením políček pro zvěř, můžeme je počátkem měsíce připravit, pro některé plodiny eventuelně ještě vyhnojit. Plodiny, u kterých chceme, aby dosáhly mléčné zralosti v srpnu, sejeme koncem května. Počátek měsíce je ještě vhodný k výsadbě ovocnanů, i některých keřů, vhodných do lesního pláště, remízků či mezí. Při výsadbách je důležitá ochrana právě vysázených dřevin. Asi nejdostupnější a nejpoužívanější způsob je oplocenkové pletivo, přichycené ke kůlu. Můžeme ještě provést prostřihání okusových dřevin na okusových políčcích. Současnou nutností je úprava napajedel, studánek pro zvěř, přehrazováním vodotečí, tvorbou kališť, pítek pro drobnou zvěř atd. Již od března předkládáme zvěři sůl. Předkládání a doplňování soli je velmi důležité před kladením v průběhu laktace pro samice spárkaté, ale i zaječí zvěře. 
Protikovidová omezení se přestala týkat střelnic, proto můžeme uskutečnit v úvodu lovecké sezóny kulové střelby. Vyzkoušet individuálně své kulové zbraně je důležité, abychom předešli nepříjemnému rozčarování při lovu srnců anebo dokonce nežádoucímu postřelení zvěře. Zkontrolujeme dotažení montáže, usazení loveckého puškohledu, ale i řemeny
a poutka na zbrani. Nezapomeňme, že každý střelec si musí svou zbraň nastřelovat sám, na svoje vlastní střelecké odchylky.
Nezapomeneme, že srnce začínáme lovit od 1. května. Nicméně orientačně stále platí, že první vytloukají nejstarší srnci, ale přebarvují poslední, mladí srnci přebarvují první, ale vytloukají poslední. Na začátku doby lovu vybíráme k odlovu vytlučené, průběrné srnce ve všech věkových třídách, kteří by neměli dál pokračovat v chovu a účastnit se říje. Mladí
a právě nejnadějnější srnci jsou na začátku doby lovu ještě nevytlučení. Trofejové
a silné teritoriální srnce lovíme až na konci říje. Máme na paměti, že souboje srnců
o uvolněné teritorium odlovem silných teritoriálních srnců ruší ostatní zvěř, která může být před kladením nebo se již věnuje výchově mláďat. Lovu černé zvěře se věnujeme celoročně, ale v jarním období bychom se měli zaměřit především na lov lončáků a pořádně si rozmyslet střelbu na dospělý kus, abychom neulovili vodící bachyni, která má odložená selata. Pokud se věnujeme lovu lišek, neměli bychom nechávat napospas přírodě osiřelá mláďata. Sokolníkům pelichají lovečtí dravci a probíhá chovná sezóna. Myslivecký hospodář má založenou novou evidenci pro myslivecký rok 2021/2022, vede evidenci plomb a lístků o původu zvěře, vede evidenci
o ulovené zvěři, orgánu státní správy myslivosti podává měsíční hlášení o průběhu lovu a plnění plánu lovu. 
Lovu Zdar ! 
 

Autor: Ing. Václav VOMÁČKA
Zpracování dat...