Kalendárium

Červenec v honitbě

Červenec v honitbě
Červencové počasí by nám mělo přinést horké letní dny, proložené náhlými bouřkami s deštěm i krupobitím. Zvěř v přírodě nachází bohatě prostřený stůl, dozrávají trávy a byliny, objevují se první plody. Proto prázdninové období nazýváme dobou hojnosti. V červenci probíhá výchova mláďat většiny lesních živočichů. Začínají vytloukat nejstarší a středně staří jeleni, probíhá chrutí jezevců, kaňkování kun a především probíhá srnčí říje. Zároveň nastává čas prázdnin a dovolených, který je spojený s celodenním pobytem lidí v honitbě. Ve většině honiteb stále probíhají opatření spojená s likvidací kůrovcové kalamity. Proto se při styku s veřejností neustále snažíme vysvětlovat důsledky rušení zvěře křikem, neuváženým pohybem po lesních porostech a především vynášením nalezených mláďat z přírody. Největším současným nešvarem je jízda motokrosových motorek a čtyřkolek po lesních cestách a porostech
a volně se pohybující psi. V obou případech se musíme obrátit na PČR. V oblastech s výskytem chřástala je posunutá senoseč. Pro jistotu budeme travní porosty chránit nejlépe válečky z dřevité hmoty napuštěnými repelenty v množství 10 ks/ha. Zapachování plochy má účinnost 14–21 dní. V červenci bychom měli mít připravené seno, jako hlavní objemové krmivo pro zvěř. První seno je obsahem látek a složením kvalitativně nejlepší. Pro dostatečné zásoby se později můžeme věnovat i přípravě otav. Stále probíhá příprava letniny. Nařezané prýty kopřivy, maliníku, ostružiníku před odkvětem a prýty lesních dřevin (dub, javor, jasan, vrba, osika) svážeme do otýpek
a sušíme ve stínu a v průvanu. V teplých, letních dnech nezapomeneme na pravidelné doplňování slanisek. Pro řadu myslivců začíná největší svátek, srnčí říje. Při vábení nesmíme zapomenout, že s lákáním srnce vábením bychom měli začít až v druhé polovině říje, kdy srnci začínají hledat další srny. Při vábení dodržujeme zásadu dobrého větru, opatrného přiblížení ke krytému čekaništi s výhledem na všechny strany. Vábíme zhruba ve 20minutových intervalech, čtyři až pětkrát do všech světových stran. Stále se věnujeme lovu černé zvěře, která ráda vyhledává čerstvě posečené plochy, ty jsou vítanou lokalitou i pro lišky či toulavé kočky. Od počátku července začíná lov vran a strak. O spolupráci při jejich lovu můžeme požádat sokolníky, pro které je lov krkavcovitých vítanou příležitostí. Protože se krkavcovití vyskytují nejvíce na okrajích měst a obcí, můžeme o lov na nehonebních pozemcích požádat orgán Státní správy myslivosti. Uživatel honitby na základě výsledků letního sčítání, eventuálně podle počtu vypuštěných jedinců, je povinen vypracovat k 25. 7. Plán lovu a chovu zvěře drobné (Mysl.2), zároveň Plán lovu ostatních druhů zvěře (Mysl.3), a Plán společných lovů (Mysl.5). Myslivecký hospodář vede evidenci plomb, lístků o původu zvěře, vede evidenci o ulovené zvěři, orgánu státní správy podává hlášení o plnění plánu lovu. Přeji vám všem mnoho krásných zážitků při srnčí říji. 
 

Autor: Ing. Václav VOMÁČKA
Zpracování dat...