ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kalendárium

Červenec v honitbě

Červenec v honitbě
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jest je hojný na bouřky a vichřice. Jaký červenec, takový leden. Červenec by se měl řadit mezi měsíce, kdy napadne největší množství srážek. Teplé červencové počasí je předzvěstí dobré úrody. To nám praví zkušenosti našich předků vtělené do pranostik. Pro zvěř začíná doba hojnosti, zvěř v přírodě nachází bohatě prostřený stůl, dozrávají trávy a byliny, objevují se první plody. Teplé počasí prospívá mláďatům v jejich vývoji. Začínají vytloukat nejstarší a středně staří jeleni, probíhá chrutí jezevců, kaňkování kun. Pro některé myslivce začíná vrchol lovecké sezóny, srnčí říje. Při návštěvách honitby musíme počítat s tím, že začal čas prázdnin a dovolených. Proto musíme počítat s celodenním pobytem lidí v honitbě. V případech, že dochází k rušení zvěře a nepomáhá domluva, se musíme obrátit na PČR. Nesmíme zapomínat, že v podhorských a horských oblastech a v oblastech s výskytem chřástala teprve začíná senoseč. Po všech získaných zkušenostech s repelenty a pachovými ohradníky, jsou nejlepší dosažené výsledky s válečky z dřevité hmoty napuštěnými repelenty v množství 10–20 ks/ha. Zapachování plochy má účinnost 14–21 dní.  V létě zajišťujeme a připravujeme krmivo pro zvěř na zimní období. Vzhledem k vysokým cenám jadrného krmiva se může stát, že zvěři budeme víc předkládat letninu, seno a v podzimním období dužnaté krmivo. První seno je obsahem látek a složením kvalitativně nejlepší. Pro případ dostatečné zásoby se později můžeme věnovat i přípravě otav. Letninu můžeme sušit průběžně. Nařezané prýty kopřivy, maliníku ostružiníku, by měly být nařezané před odkvětem a volně nebo svázané do otýpek sušené ve stínu a v průvanu. Zavážení připraveného sena a letniny ihned po usušení do krmelců je velký nedostatek, který může vést až ke znehodnocení pracně usušeného sena. V průběhu následujících měsíců, vlivem ochlazení, deště, mlhy, stoupá vzdušná vlhkost a dojde k zvlhnutí sena a následné tvorbě plísní. Pravidelně doplňujeme sůl, která je v letním období zvlášť důležitá pro samice v laktaci. Při vábení srnců je nejdůležitější opatrný, nepozorovaný přístup na čekaniště, vždy s dobrým větrem. S vábením srnce bychom měli začít až v druhé polovině říje, kdy srnci začínají hledat další srny. Vábíme zhruba ve 20minutových intervalech, čtyři až pětkrát do všech světových stran. Africký mor prasat se pohybuje pouze několik kilometrů od severních hranic se SRN a Polskem. Lovu čeré zvěře věnujeme stálou pozornost, vhodné jsou čerstvě posečené plochy, kraje lánů s obilím, strniště. Čerstvě posečené plochy jsou vítanou lokalitou pro lišky i toulavé kočky. Od počátku července začíná lov vran a strak. O spolupráci při lovu vran a strak můžeme požádat sokolníky, pro které je lov krkavcovitých vítanou příležitostí. Protože se krkavcovití vyskytují nejvíce na okrajích měst a obcí, můžeme o lov na nehonebních pozemcích požádat orgán Státní správy myslivosti. Uživatel honitby, obvykle však myslivecký hospodář na základě výsledků letního sčítání, eventuelně podle počtu vypuštěných jedinců, je povinen vypracovat k 25. 7. Plán lovu a chovu zvěře drobné (Mysl.2), zároveň Plán lovu ostatních druhů zvěře (Mysl.3),
a Plán společných lovů (Mysl. 5). Myslivecký hospodář vede evidenci plomb, lístků o původu zvěře, vede evidenci o ulovené zvěři, orgánu státní správy podává hlášení o plnění plánu lovu.  Přeji Vám všem mnoho krásných zážitků při letošní srnčí říji. 
Lovu Zdar !

Autor: Ing. Václav VOMÁČKA
Zpracování dat...