Kalendárium

Říjen v honitbě

Říjen v honitbě
Pojmenování desátého měsíce roku je odvozené od říje naší spárkaté zvěře. Tak hluboce ovlivnily říjné projevy jelenů i daňků naše předky, až podle jejich svatebního období dali jméno měsíci říjnu. Podzimní příroda nás každoročně udivuje svými hýřivými barvami a svou pestrobarevnou kulisou doprovází lovy v říji, největší svátky myslivců. Naše lovecká pozornost patří nejen odměně za naši dlouhodobou práci, sklizni dobrých trofejí, ale především průběrnému odstřelu holé zvěře. Zvěř pro paši využívá především opadané ovoce ovocnanů, může vytahovat na vhodné ozimy, můžeme ji zastihnout na vlhčích místech, kde rostou svěží trávy a byliny. Při odstřelu se řídíme pravidlem, že mládě je odrazem kvality matky. Lovíme slabší mládě z dvojčat
a pokud to je možné, lovíme najednou slabou matku
i se slabými mláďaty. Vždy lovíme první mládě, potom matku. Vždy šetříme vedoucí kusy tlupy nebo rudlu, na to musíme dávat pozor hlavně při naháňkách. Právě podzimní období je vhodné pro tak potřebnou redukci stavů černé zvěře. Selata jsou odstavená a my můžeme lovit i dospělé bachyně. Začíná období společných lovů. Dobře připravit společnou loveckou akci je záležitostí několika týdnů. Věnované úsilí se nám však vrátí ve formě příjemně stráveného dne v lese, pocitu z dobře zorganizované akce, ale
i z dobré pověsti uživatele honitby. Proto včas pošleme pozvánku, do které uvedeme místo a hodinu srazu a druhy zvěře, které se budou lovit. Připravíme si seznam střelců, honců a loveckých psů se správnou kvalifikací z výkonu pro lovené druhy zvěře. Obejdeme hranice lečí, zkontrolujeme výstřel na střeleckých stanovištích, která si eventuelně označíme. Detailně naplánujeme logistiku, připravíme si občerstvení, potřeby pro ošetření, transport a uložení ulovené zvěře a zvěřiny. Závodčí by měli být zkušení lovci, kteří umí hosta správně postavit, poučit o místě, kde se nachází, popsat konfiguraci terénu a pohyb honců. Říjnem začíná hlavní přikrmovací období zvěře. Spárkaté zvěři předkládáme jadrné krmivo, oves, ječmen, můžeme přimíchat kukuřici, slunečnici atd. Dále předkládáme dužnaté krmivo, hlavně jablka, řepu, mrkev. Vždy předkládáme pouze množství, které zvěř okamžitě sebere. Stále pravidelně doplňujeme sůl. Pravidelně přikrmujeme v zásypech bažanty, zajícům předkládáme dužnaté krmivo a sůl. Připravujeme organizaci výkupu a uskladnění žaludů a kaštanů, které uskladňujeme vždy ve vrstvě do 25 cm venku na dešti, v současné době je lepší občas kaštany kropit vodou. Probíhá i hlavní sezona pro lov s loveckými dravci. Sokolníci se připravují na svůj svátek Sokolnické setkání v Opočně 2021. Myslivecký hospodář vede evidenci plomb a lístků o původu zvěře, vydaných povolenek, ulovené zvěře a podává státní správě myslivosti měsíční hlášení o plnění plánu lovu. 

Autor: Ing. Václav VOMÁČKA
Zpracování dat...