Kalendárium

Duben v honitbě

Duben v honitbě

Prvním dubnem vstupujeme do nového mysliveckého roku. Měli bychom se postarat o klid v honitbě a to zejména ve spolupráci s obecními úřady. Objevují se mláďata, samice se připravují na kladení nebo sedí na vejcích. Proto je v tuto dobu nežádoucí zvěř zbytečně rušit. Obecní úřad může dočasně omezit vstup do stanovené části honitby.

Loveckých příležitostí je minimálně, lovíme jen celoročně nehájení druhy zvěře, tzn. lišku obecnou a černou zvěř do stáří dvou let. O co méně se věnujeme lovu, o to více však máme práce v honitbě.

Zvěř postupně přestala navštěvovat myslivecké zařízení, ze kterých odstraníme zbytky starého krmiva a provedeme jejich asanaci. Nezbytná je rovněž asanace jejich okolí. Velmi dobré desinfekční účinky má UV složka slunečního svitu, proto u menších zařízení postačí jejich přemístěný o několik metrů jinam. Nezapomínejme rovněž na asanaci vnadišť pro černou zvěř, na nichž se může nacházet větší množství znehodnoceného krmiva. Rozhodně není dobrou vizitkou uživatele honitby, když se v dubnu nachází v revíru hnijící a plesnivějící zbytky organické hmoty. Pokud se krmeliště pro černou využívá k celoročnímu přikrmování, je samozřejmé je vyčistit a následně předkládat raději pravidelně a menší množství kvalitního krmiva.

V dubnu, před rychle se blížícím začátkem doby lovu srnců, je nezbytné provést revizi a výstavbu loveckých zařízení. Stará a nepoužívaná zařízení raději úplně odstraníme. Ta, která jsou ve špatném stavu opravíme a na vhodných místech vybudujeme nová zařízení, samozřejmě po řádném projednání s majitelem pozemku, na němž plánujeme výstavbu. Špatný stav mysliveckých zařízení a jejich nedobrý vzhled nedělají dobrou vizitku naší myslivosti.

Myslivecký hospodář má v dubnu spoustu úkolů. Po sčítání zvěře vypracuje do 25.4. Plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou (Mysl1), Plán péče o zvěř (Mysl 4) a Plán počtu lovecky upotřebitelných psů (Mysl 6). Vypracovaný plán předloží uživatel honitby držiteli k vyjádření (schválení) a následně zašle místně příslušnému orgánu státní správy myslivosti obce s rozšířenou působností.

Minulý měsíc byla zveřejněna dotační pravidla pro myslivost na rok 2009. Kromě příspěvku na komorování koroptví, jenž byl vypuštěn, se zásadně neliší od předešlého roku. Využijme nabízených finančních prostředků a podle místních podmínek posuďme, které z nabízených titulů můžeme efektivně využít. Žádosti se mohou již v dubnu podávat na příslušný odbor životního prostředí Krajského úřadu.

Autor: RNDr. Jiří Zbořil
vychází v 6:38 a zapadá v 19:32 vychází v 11:04 a zapadá v 2:56 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...