Kalendárium

Červenec v honitbě

Červenec v honitbě
Červencem vstupujeme do druhé poloviny kalendářního roku. V mysliveckém roce se připravujeme na  zahájení hlavní lovecké sezóny. Červencové počasí by nám mělo přinést parna, předzvěst dobré úrody – ronění medovice, ale i bouřky, hromy, vichřice a krupobití. Pro naši zvěř nastává doba hojnosti. Příroda nabízí bohatě prostřený stůl pro zdárný vývoj jedinců ve všech vývojových stadiích. Bohužel období letních chprázdnin a dovolených bývá spojené s celodenním zvýšeným pohybem lidí v lese. Při každé příležitosti vysvětlujeme veřejnosti problematiku rušení zvěře a důsledky neuváženého odnášení mláďat od matek, které bohužel neustává, naopak narůstá. Snažíme se vystupovat důstojně, v klidu, trpělivě. Velkou škodu mohou napáchat domácí mazlíčci pobíhající okolo svých páníčků na prázdninových túrách, nebo dokonce pytlačící psi a toulavé kočky. Pokud v našich honitbách probíhá senoseč, snažíme se kontaktovat vlastníky nebo nájemce pozemků travních porostů a pokusíme se získat termíny prováděné senoseče a domluvit se na prováděné ochraně zvěře. V současnosti máme opravdu nejlepší zkušenosti s válečkovými nosiči z dřevité vaty, které se po nástřiku repelentu aplikují přímo do porostu v množství 10 ks/ha. Aplikace vydrží zhruba 14–21 dní. Někteří uživatelé dosahují až 90% účinnosti. V červenci bychom měli mít připravené seno, jako hlavní objemové krmivo pro zvěř. První seno je obsahem látek a složením kvalitativně nejlepší. Později se můžeme věnovat i přípravě otav. Stále probíhá příprava letniny, kterou svážeme do otýpek a sušíme ve stínu a v průvanu. Zavážení připraveného sena a letniny ihned po usušení do krmelců je závažná chyba. V průběhu následujících měsíců dojde k zvlhnutí sena a následné tvorbě plísní. V teplých, letních dnech nezapomeneme na pravidelné doplňování soli do slanisek. Probíhá průběrný odstřel srnců ve všech věkových třídách. Silné trofejové srnce se snažíme lovit až ke konci říje nebo po ní. Pozornost stále věnujeme lovu černé zvěře. Nová vyhláška o dobách lovu zvěře nám umožňuje od začátku července lovit samce vyjmenovaných druhů spárkaté zvěře. Je na každém z nás, jak dobu lovu využije. Od začátku července dozrávají polní plodiny, objevují se první strniště na kterých můžeme lovit černou zvěř. Čerstvě posečené plochy jsou vítanou lokalitou, kde můžeme čekat na lišky i toulavé kočky. Od počátku července začíná lov vran a strak. O spolupráci při jejich lovu můžeme požádat sokolníky, pro které je lov krkavcovitých vítanou příležitostí. Protože se krkavcovití vyskytují nejvíce na okrajích měst a obcí, můžeme o lov na nehonebních pozemcích požádat orgán Státní správy myslivosti. Uživatel honitby na základě výsledků letního sčítání, eventuálně podle počtu vypuštěných jedinců, je povinen vypracovat k 25. 7. Plán lovu a chovu zvěře drobné (Mysl.2), zároveň Plán lovu ostatních druhů zvěře (Mysl.3), a Plán společných lovů (Mysl. 5). Myslivecký hospodář vede evidenci plomb, lístků o původu zvěře, vede evidenci o ulovené zvěři, orgánu státní správy podává hlášení o plnění plánu lovu. Pro mnoho myslivců je lov srnců v říji vrcholným mysliveckým zážitkem. Přeji Vám všem při prožívání srnčí říje krásné myslivecké zážitky a Lovu zdar!

Autor: Ing. Václav VOMÁČKA
Zpracování dat...