ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 6:06 a zapadá v 19:54
vychází v 10:28 a zapadá v 3:15
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

přehled návštěv v honitbě

Dotaz č.: 1413

Otázka:

Může mysl. hospodář vydat povolenku k lovu i osobě, která není členem mysl. sdružení a povolit jí volný pohyb po honitbě. A zda o tom má povinnost uvědomit ostatní myslivce a především členy daného úseku honitby. Stalo se mi, že v noci při odchodu z úseku, kde jsem zařazen, potkal jsem muže s puškou a na můj dotaz co zde dělá, odpověděl, že to má povoleno mysl. hospodářem, a že má i povolenku k lovu.

Tazatel:

Odpověď:

Podle stanov rozhoduje o schvalování a vydávání povolenek k lovu a rozdělovníku odstřelu spárkaté zvěře členská schůze. Podpisy předsedy sdružení a mysliveckého hospodáře jen technicky provedou to, na čem se usnesla členská schůze. Statutárním orgánem sdružení je předseda a místopředseda, každý z nich může jednat samostatně. Nepodepíše-li předseda, je na místě podpis místopředsedy. O schválení (jmenovitě) by měla být zmínka v zápise z členské schůze. Pokud někdo nebyl na členské schůzi, musí svoji informovanost doplnit nahlédnutím do zápisu. V jiných dotazech jsme vyslovili názor, že rozdělení honiteb na úseky je v rozporu se stanovami MS. Záležitosti dokonale řeší kniha návštěv uložená na dohodnutém místě, kde každý myslivec zapíše den a hodinu návštěvy a prostor, který navštíví.

Vladimír Čechura

Zpracování dat...