ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 6:06 a zapadá v 19:54
vychází v 10:28 a zapadá v 3:15
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Lov černé loveckým oštěpem

Dotaz č.: 1406

Otázka:

Jsem myslivecký hospodář a současně i starosta honebního společenstva, myslivost vykonávám od roku 1988. Honitba je pronajatá uživateli - fyzické osobě, myslivecké sdružení u nás nemáme, výkon práva myslivosti je zajišťován myslivci, kteří mají souhlas od uživatele, je nás celkem 13 a naše honitba má rozlohu 640 ha. V poslední době se u nás vyskytnula situace, kdy jeden z myslivců vlastní velmi dobře vycvičené psy se specializací na černou zvěř. Zúčastňuje se společných lovů, kam přichází bez povolené palné zbraně, ale s upravenou chladnou zbraní (lovecký nůž pevně připevněný na dlouhé tyči). Při případném postřelení černé zvěře a pak při jejím dohledání uvedenými vycvičenými psy (jsou dva), černou zvěř usmrcuje popsanou upravenou chladnou zbraní. To samé chce uplatnit i v případě, že jeden kus černé zvěře bude uvedenými psy vystopován, dostižen a zadržen do doby, než se tento myslivec dostaví a opět tento kus černé zvěře usmrtí touto chladnou zbraní. Údajně se tento způsob lovu začíná rozmáhat. Domnívám se, že to odporuje zákonu o myslivosti č.449/2001Sb, ve znění pozdějších předpisů, hlava V, zakázané způsoby lovu, § 45, odst. (1) "Lov zvěře smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám mysliveckým, zásadám ochrany přírody a zásadám ochrany zvířat proti týrání ". V přehledu konkrétních zakázaných způsobů lovu však tento postup není uveden. Usmrcení chladnou zbraní - záraz - je sice možné, ale domnívám se, že to je principiálně odlišná záležitost. Můžete mi nato odpovědět nebo poskytnout jiný zdroj, který by dokázal tento způsob lovu odborně klasifikovat. Velice vám děkuji za odpověď, opět prosím velice za rychlejší odpověď (blíží se nám termín dalšího honu a já potřebuji vědět, jak se mám přesně zachovat).

Tazatel:

Odpověď:

K obecným zásadám resp. zákazům lovů uvedeným v § 45 zákona o myslivosti lze uvést nepřiměřená bolest nebo utrpení, stres, pod něž lze např. zahrnout drát zakončený drátěným kartáčkem zasunovaný do nor, ale i nedávno obvykle prováděný záraz u srnčí zvěře. Stejně tak i lov zbraněmi chladnými (tesák, oštěp) lze dnes již považovat za lov zakázaný, poněvadž neodpovídá mysliveckým zásadám a zásadám zákona na ochranu zvířat proti týrání. (Z komentáře k zákonu o myslivosti 2002).

Vladimír Čechura

Zpracování dat...