ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:51 a zapadá v 20:07
vychází v 19:51 a zapadá v 5:32
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

pohyb psa v lese a jeho blízkém okolí

Dotaz č.: 195

Otázka:

V případě, že mne pes poslouchá a nevzdaluje se z mého dohledu (do 10m), je nutné jej mít na v lese na vodítku? V zákoně o myslivosti jsem tuto skutečnost nenašla. Můžete mi sdělit konkrétní zákon nebo vyhlášku, které výše uvedený problém upravují?

Tazatel:

Odpověď:

Zákaz volného pobíhání psů se podle § 10 odst. 1 zákona o myslivosti (č. 449/2001 Sb.) vztahuje na celou honitbu. Nelze tedy se psy volně pobíhajícími chodit ani po veřejných cestách v honitbě, které jsou účelovými komunikacemi a honebními pozemky. Zákaz volného pobíhání psů na silnicích procházejících honitbou ( které nejsou honebními pozemky) je uveden v předpisech o silničním provozu. Zákaz volného pobíhání psů bývá stanoven i ve vyhláškách velkých měst a platí zejména pro parky a jiná podobná veřejná prostranství. V honitbě, za kterou pro toto vysvětlení můžeme považovat "extravilán sídelního útvaru", nelze opak volného pobíhání psů vyjádřit jinak, než že pes musí být veden na vodítku. Zatím co "venčení" psů lze provádět s vodítkem, nevystačí se s ním při výcviku. Nelze určit hranici, kdy je ještě pes cvičen, a kdy již volně pobíhá. Výcvik psů v honitbě však není obecně dovolen. Podle § 10 odst. 3 dříve platné prováděcí vyhlášky k zákonu o myslivosti (vyhlášky č. 134/1996 Sb.) byl výcvik psů všech plemen v honitbě možný jen po předchozím souhlasu uživatele honitby. I u psů, pro jejichž usmrcení zákon stanoví přísnější podmínky (služební, zdravotní, vojenské atd.), nelze z toho odvodit oprávnění jejich držitelů k provádění výcviku psů na honebních pozemcích. Pro výcvik těchto psů se obvykle používá oplocených cvičišť uvnitř obce čili pozemků nehonebních. Podle § 63 a 64 zákona o myslivosti může orgán státní správy myslivosti za volné pobíhání psů v honitbě uložit pokutu až 30 000 Kč fyzické osobě a 40 000 Kč právnické osobě. Nelze dávat rovnítko mezi volné pobíhání psů a podmínky pro jejich usmrcení. Myslivec nesmí zastřelit psa jen proto, že volně pobíhá. K jeho usmrcení musí být splněny podmínky, které jsou uvedeny v § 14 odst. 1 písm. e) zákona o myslivosti Pes, který byl usmrcen při splnění těchto podmínek nepochybně před tím volně pobíhal. Jedna z těch podmínek je "který mimo vliv svého vedoucího" . Tedy i volně pobíhající pes (t. j. za existence přestupku jeho vedoucího) nesmí být usmrcen, jestliže se např. vrací na pískání nebo volání svého vedoucího.
Zpracování dat...