Lovecké trofeje

Lovecké trofeje
LOVECKÉ TROFEJE
Olgierd E.J. Graf Kujawski
Vydala Grada Publishing, a. s., Praha 7, 2006, str. 128. Překlad Ing. J. Kamler
V řadě příruček přeložených z ciziny dostáváme do ruky dobře obrazově vybavenou publikaci, která nás učí preparovat trofeje spárkaté zvěře, lebky a kůže šelem, až po zajištění trofejí při zasílání preparátorovi. Nakonec je popsáno hodnocení trofejí evropských druhů zvěře podle metod schválených CIC, přičemž je správně upozorněno, že metody se mohou v průběhu času měnit.
Je samozřejmě vždycky dobré nakouknout trošku "přes kopec", můžeme-li se něčemu dobrému přiučit. Na straně druhé nemusíme bez výhrad přijmout všechno jen proto, že je to "odněkud", když máme lepší "tuzemák".
Takže hned v úvodu nás překvapí půvabná fotografie, na které je však jelen ležící na levém boku. U nás si to nesmí dovolit ani honec na výloži nebo výřadu zajíců! A zvěř upravená k fotografování je výloží v pravém slova smyslu. S tím se nedá nic dělat. "Proti věčnosti" je to samozřejmě úplná maličkost, ale trochu to překvapí u pověstné německé pečlivosti.
Pečlivě jsou proto vyvedeny barevné obrázky celého postupu preparace parohů a rohů, jejímž finálním zavrcholením je, žel, naprosté znehodnocení trofeje jako zoologického materiálu - odříznutí zubů! Nezachrání to ani použití nablýskaného držáku na bezvadné vedení řezu. Podobné se u nás používaly již skoro před sto lety (Janda, Žalman aj.). Překladatel dělá co může, když upozorňuje, že u nás se trofej ponechává s celou lebkou bez seřezávání. Náš myslivec seřezává lebku jen když mu spadne ze zdi a dělá to s pláčem. Výrobky a str. 12, 34, 42 působí svým jakoby roztříštěným "nosem" jako poškozená torza. Jsem rád, že většina našich myslivců je natolik kvalifikována a dávno ví, že jakékoliv seřezávání lebky degraduje trofej na pouhou hospodskou dekoraci, kterou nezachrání sebelépe vyřezávaný štítek. Do značné míry výstředně působí vložení stoličkových řad mendibuly na zadní stranu štítku (str. 24), v naivní snaze prokázat odhad věku. Právník by k tomu pronesl "non testatur" (není doloženo) a zoolog by jen mávl rukou.
Vím, že vkus může být všelijaký a nedá se naordinovat, ale pro odborné publikace by měla platit určitá pravidla.
Za drobnost považuji údaj na str. 30, kde je deklarován osmiletý kamzík, přičemž se jedná pravděpodobně o kamzici. Za vcelku zbytečné považuji také obligátní upozornění na vyhrazená všechna práva, včetně elektronického a nahrávacího zneužití. Kdo by tam co kopíroval? Vždyť tady platí biblické "Nihil novi sub sole". Zbývá jen dodat cenu - 179 Kč.
MVDr. Zdeněk KOLÁŘ

Zpracování dat...