Aktuality

Nová iniciativa Klubu chovatelů barvářů

Josef Drmota | Diskuzní fórum
Nová iniciativa Klubu chovatelů barvářů
Moderní doba s sebou nese moderní prostředky a umožňuje díky všudypřítomnému internetu sdílet nabízené služby v libovolném místě a v libovolném čase. A to jsou přesně indicie potřeb, které se mohou objevit v případě ne zcela vydařeného lovu a neúspěšné první fáze dosledu. S tímto vědomím byla zřízena webová stránka www.dosledbarvarem.cz.

Říká se, že myslivec bez psa je jen poloviční myslivec. Tuto pravdu si naplno uvědomíme především v okamžiku, kdy přicházíme na nástřel, na němž nacházíme nepatrné znaky po zásahu zvěře. Ty však s každým metrem následujícího dosledu ubývají a my se začínáme smiřovat s tvrdou realitou, že poraněná zvěř definitivně uniká z našeho dosahu. Nejsme tak schopni ukrátit její utrpení a s velkou mírou pravděpodobnosti bude zmařena jak hodnotná zvěřina, tak cenná trofej.

bb7.jpg

Pro řešení těchto složitých případů vyšlechtili naši předkové skupinu loveckých psů, specialistů na komplikované dosledy, kterou jsme si zvykli označovat jako barváře.
Bohužel, výcvik zkušeného barváře je otázkou obrovského časového nasazení, trpělivosti, zkušeností a nemalých finančních nákladů. Zdaleka ne v každém spolku, často ani v širším okolí, je proto zkušený barvář k dispozici.
Protože je pro zapálené majitele a vůdce barvářů skutečnou radostí dobře odvedená práce jejich psa, zrodila se v rámci Klubu chovatelů barvářů více než chvályhodná myšlenka umožnit plošné nasazení potřebných psů všude tam, kde je jejich služeb potřeba.
 
Moderní doba s sebou nese moderní prostředky a umožňuje díky všudypřítomnému internetu sdílet nabízené služby v libovolném místě a v libovolném čase. A to jsou přesně indicie potřeb, které se mohou objevit v případě ne zcela vydařeného lovu a neúspěšné první fáze dosledu. S tímto vědomím byla zřízena webová stránka www.dosledbarvarem.cz.

web-barvari.jpg

Jak již bylo řečeno, jedná se počin Klubu chovatelů barvářů, jehož členové si kladou za cíl podpořit mysliveckou etiku související s vlastním lovem zvěře, v dané oblasti provádět odpovídající osvětu, a především nabídnout služby vlastních psů široké myslivecké veřejnosti.
Právě poslední z uvedených bodů bych rád více než zdůraznil, protože se jedná o stavební kámen celého projektu. Součástí stránek jsou totiž kontakty na vůdce barvářů, které si můžeme vyhledat podle jednotlivých regionů. V případě problémů si tak může každý myslivec přímo v terénu (samozřejmě za předpokladu vlastnictví chytrého telefonu a „dat“) zjistit, kde se nachází případná pomoc, kdy může být k dispozici a další podmínky, za nichž ji je možné využít.
 
Protože jsme v Česku, napadne většinu z čtenářů určitě myšlenka typu: „Co za to?“. Budou se možná divit, ale: „Téměř nic“. Tedy alespoň v obecné rovině.
Jak jsem již předeslal, je pro většinu vůdců odměnou dobrý výkon jejich svěřenců a jak mi bylo vysvětleno, dobrý barvář „zraje“ s každým složitějším vyřešeným případem. Službu jako takovou je tedy v obecné rovině možné chápat především jako kolegiální výpomoc. V některých případech je samozřejmě nutné počítat s určitými požadavky vůdce, nicméně ty jsou vždy u jednotlivých kontaktů přesně stanoveny.
Na tomto místě bych rád rovněž sám za sebe okomentoval výše uvedený pojem „Téměř nic“. Nemyslím si totiž, že by mělo být nejen v tomto případě bráno naprosto doslovně jako nula, protože i „Téměř nic“ má svůj jistý nenulový rozměr.
Výše uvedenou poznámkou apeluji především na to, že každý myslivec, který využije službu s minimálními (nebo opravdu nulovými) finančními nároky, by se měl podle mého soukromého názoru jako myslivec také zachovat a nezapomenout, že kamarádská pomoc by měla být kamarádsky kompenzována. I když vůdce barváře poskytne práci psa a svůj čas opravdu nezištně a zadarmo, má s uvedeným výkonem svoje osobní výdaje. Časové i ekonomické. Minimálně na příjezd.
Bylo by tedy více než vhodné, aby se příjemce služby podílel na pokrytí jeho cestovních nákladů, i když je vůdce nepožaduje. Ostatní pak lze vyřešit v rámci tradičních mysliveckých zvyklostí – pozváním na hon, odstřel zvěře apod. V mnoha případech právě nasazený pes zachránil dotyčnému mnohem větší hodnotu.
 
Využití stránek (mimochodem i esteticky opravdu povedených) je velmi jednoduché a intuitivní. Po zadání odkazu se otevírá obvyklá úvodní stránka s rozcestníkem. Z něj se dostaneme do jednotlivých dále popsaných sekcí.

Několik základních rad obsahuje pokyny, co udělat pro to, aby byl dosled úspěšný, resp. aby nebyl vůbec potřeba. Nalezneme zde rady pro chování před výstřelem, po ráně, na nástřelu i specifika doprovázející střelbu na společných lovech.

Barváři a ostatní psi popisuje velmi stručně rozdělení loveckých psů. Autoři přitom v žádném případě nezpochybňují možnost použít k dosledu ostatní plemena, nicméně správně vyzdvihují specifikum skupiny barvářů jako specialistů na složité dosledy, které jsou nad síly ostatních.
Zde si dovolím vložit drobnou vsuvku. Doufám, že nikdo neočekává, že pozváním barváře je vše vyřešeno a vše dopadne tak, jak si přejeme. Opravdu dobrý barvář má úspěšnost komplikovaných dosledů asi 70 %. Rovněž musíme počítat s tím, že část dosledů skončí již ověřením nástřelu. V konkrétní situaci se může jednat pouze o lehké poranění zvěře a kus je opravdu nedosledovatelný. I s takto výjimečnými psy je myslivost zkrátka pořád myslivostí a je ovlivněna řadou nepostihnutelných vlivů.

Vůdce barváře velmi stručně instruuje případného uživatele, na co je třeba pamatovat a co je třeba vůdci psa sdělit, má-li být šance na dosled co největší.

Prosba vůdce barváře je jakýmsi „dvanácterem“ zásad, které se opět dovolávají mechanismů chování při lovu, které mají vést k jeho úspěšnému dokončení.

Etika vůdce barváře je velmi sympatickým kodexem chování vůdců barvářů a sdělením zásad, kterými se při práci se svými psi řídí.

Značení a postřelové znaky je sekcí, v níž nalezneme propracované shrnutí známých, ale také méně známých způsobů značení poranění zvěře zbraní, a co bude pro mnohé zajímavé, popis konkrétní práce barváře i požadavky na něj v dané situaci kladené.

Ukázky dosledů jsou fotogalerií úspěšné práce v terénu. Netřeba o nich psát, ale třeba je shlédnout…
 
Jak je již z uvedeného výčtu zřejmé, zaměřili se tvůrci stránek nejen na řešení vlastních krizových situací (viz. dále), ale také na osvětu a praktické rady, jak se v případě problémů chovat. Ocení je zejména začínající myslivci, ale zopakování některých pravidel nezaškodí zajisté ani těm zkušenějším. Při jejich dodržení se totiž výrazně zvětšuje šance na šťastné zakončení celé lovecké akce.
To, co je na stránkách a celé iniciativě nejhodnotnější, se ukrývá ve spodní části úvodní stránky. V odpovídajícím okénku zde může zájemce o pomoc zadat místo, kde se nachází (na úrovni obce) a stiskem vyhledávacího tlačítka získat okamžitý seznam nejbližších vůdců barvářů, telefonní kontakt, čas, kdy je možné volat a podmínky, za nichž je vůdce se psech ochoten přijet. Velmi sympatická, a to znovu zdůrazňuji, je skutečnost, že u některých kontaktů svítí v podmínkách položka „Zdarma“, případě „Cestovné podle domluvy“.

Doubice23.jpg
 
Vznik webové stránky www.dosledbarvarem.cz byl zjevně motivován dodržením hodnot, na kterých je tradiční česká myslivost postavena. A to nejen jejich deklarováním. Byl bych proto velmi rád, kdyby tato skvělá myšlenka došla stejně skvělé a hodnotné realizace v praxi. Zasluhovali by si to nejen ušlechtilí barváři a jejich ochotní vůdci, ale také veškerá zvěř, na kterou je vystřeleno. Tuto skutečnost nejlépe vystihuje základní motto úvodní stránky: DOSLED JE POVINNOST! Pamatujme na něj, prosím, všichni, kdo nemáme problém stisknout spoušť…
Josef DRMOTA

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...