ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:51 a zapadá v 20:07
vychází v 19:51 a zapadá v 5:32
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

provádění myslivosti v honitbě v režii HS

Dotaz č.: 1459

Otázka:

1. Jsme Honební společenstvo majitelů pozemků ve vlastní režii. Na naší členské schůzi myslivců rozdával mysl. hospodář vypsané povolenky k lovu, kdo co má lovit. Vystoupil myslivec a sdělil, že ho nečetli, a že povolenku mu nedali k lovu, odpovědi se nedočkal. Na další myslivecké schůzi se myslivec dožadoval povolenky k lovu a mysl. hospodář mu sdělil, že už mají odstřel rozdělený na spárkatou zvěř, a že už to nebude opravovat, ale že mu dají povolenku na zvěř škodící myslivosti. Jak se má myslivec takovému rozhodnutí bránit. Může se příp. obrátit na občansko-právní soud? 2 .Na naší členské schůzi myslivců nám oznámil honební starosta, že honební výbor rozhodl udělit myslivci důtku s výstrahou, že na minulé schůzi slovně urážel některé myslivce. A oznámil myslivci,že pokud se to bude ještě opakovat, vyčlení jeho pozemky o výměře 10 ha z naší honitby a tím pádem nebude moci myslivec provozovat výkon práva myslivosti v naší honitbě. Má honební starosta nebo výbor takovou pravomoc?

Tazatel:

Odpověď:

*Členská schůze myslivců honebního společenstva, které provádí ve své honitbě myslivost na vlastní účet /v režii/ je útvar v mysliveckých předpisech neznámý. Rozhodně to není orgán, který by byl oprávněn rozhodovat o vydávání a odebírání povolenek k lovu, udělování důtek myslivcům apod. Tyto záležitosti přísluší v takové honitbě honebnímu společenstvu, popřípadě honebnímu výboru, resp. honebnímu starostovi. Nějaké vyčleňování pozemků ze společenstevní honitby pak vůbec nepřísluší honebnímu společenstvu, ale orgánu státní správy myslivosti. Nápravu by měly zjednat orgány honebního společenstva (starosta, honební výbor, valná hromada) k návrhu některého myslivce- člena HS. I o uvažovaný soudní přezkum orgánů HS může požádat podle § 22 odst. 8 zákona o myslivosti jen člen HS.

Vladimír Čechura

Zpracování dat...