ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:51 a zapadá v 20:07
vychází v 19:51 a zapadá v 5:32
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

právo na informace

Dotaz č.: 1451

Otázka:

V našem sousedství žije člověk, který neustále napadá naše MS u odboru životního prostředí pov. obce Tábor, ohledně škod zvěří, výši odstřelu a výskytu dančí zvěře. O těchto skutečnostech uvádí na ožp. nepravdy. Toto jeho jednání vyvrcholilo jeho požadavkem na ožp, kde požadoval poskytnutí plánů chovu, lovu a informace o odstřelu. Na tento jeho požadavek, vedení MS reagovalo písemným nesouhlasem k poskytnutí těchto informací ožp. tomuto občanovi. Tento se proti postupu ožp. odvolal ke krajskému odboru a ve svém odvolání zároveň uvedl, že MS falšuje výše uvedené plány. Krajský odbor nařídil ožp. poskytnout výše zmíněné informace stěžovateli s odvoláním na základní listinu práv a svobod. Tato zmíněná osoba stěžovatele neustále napadá MS a jeho představitele a taktéž zástupce obce. Tento člověk není ani majitelem pozemků v honitbě a není ani členem HS. Nutno uvést, že v naší honitbě nejsou překračovány normované stavy spárkaté zvěře a za období od roku 1990 až do současnosti jsme nebyli nuceni řešit jedinou stížnost na škody zvěří.

Tazatel:

Odpověď:

Povinnými subjekty, které mají podle § 2 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou jen státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Vaše MS tedy takovou povinnou osobou není. V dotaze uváděný názor krajského úřadu je tedy v rozporu se zákonem. Po právní stránce lze uvažovat o přezkoumání rozhodnutí Nejvyšším správním soudem, také nelze vyloučit nařízení výkonu správního rozhodnutí (popřípadě v jeho rámci s uložením pokuty). Pokud ovšem rozhodnutí vyhovíte /zasláním statistických údajů o plánu lovu a odstřelu za rok 2013/ , pak věčný stěžovatel se asi obrátí na orgán státní správy myslivosti, a ten ve Vašem konání jistě nenajde závady.

 

 

Vladimír Čechura

Zpracování dat...