ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 6:06 a zapadá v 19:54
vychází v 10:28 a zapadá v 3:15
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

povolenka k lovu

Dotaz č.: 1450

Otázka:

Je možné, aby myslivecký hospodář sám s podpisem předsedy mysl. sdružení vydával povolenky k lovu trofejové zvěře členům mysl. sdružení, aniž by o nich hlasovala členská schůze? Jsou takto vydané povolenky platné? A zároveň tím i posunul doby lovu například až o měsíc? Může myslivecký hospodář bez hlasování členské schůze rozhodnout, že se nebudou posílat trofeje na chovatelskou přehlídku trofejí?

Tazatel:

Odpověď:

Podle stanov schválení a vydávání povolenek k lovu přísluší jen členské schůzi. Po rozhodnutí

pak podle vzoru povolenky uvedeného v příloze č. 11 vyhlášky č. 244/2002 Sb. podepisuje

prvou stranu (údaje o lovci) uživatel honitby (předseda nebo místopředseda MS) a

druhou stranu (údaje o zvěři) podepisuje myslivecký hospodář. Bez dodržení těchto pravidel je

povolenka k lovu neplatná. Ohledně přehlídek trofejí není v oprávněních mysliveckého

hospodáře v § 35 odst. 4 žádná zmínka, zmínka není ani v oprávněních členské schůze podle

stanov MS, nutno přisvědčit názoru o oprávnění výboru MS. Pokud podle § 6 odst. 1 zákona

o myslivosti rozhodne orgán státní správy myslivosti o konání chovatelské přehlídky trofejí,

výbor MS pak koná. Povinnost předkládat trofeje stanovena není, předkládání se pokládá za

mysliveckou zvyklost a čest.


Vladimír Čechura

Zpracování dat...