ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:51 a zapadá v 20:07
vychází v 19:51 a zapadá v 5:32
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

povinnosti jen ve Stanovách

Dotaz č.: 1449

Otázka:

Předseda našeho Mysliveckého sdružení po proškolení na nový zákoník práce sepsal členskou smlouvu jako reakci na změny pro MS. Protože je nyní tzv. statutární zástupce. Ve členské smlouvě uvádí - předmětem je způsob řešení situací, které souvisí s finančním, hmotným nebo i nehmotným vypořádání případných škod činností myslivecké stráže. Zavazuje tím členy MS aby se podíleli na úhradě případných dluhů MS, zavazuje členy i s rodinou zákazem vymáhání náhrad za úrazy a újmy, ukládá odpovědnost za technický stav přidělených mysl. zařízení s náhradou úrazů újmů všem občanům. Těch podmínek je více. V závěrečném ustanovení uvádí, že při nesplnění smluvních podmínek a povinností bude přezkoumáno jeho členství v MS. Chci se proto zeptat, zda je to po právní stránce v pořádku, zda na něco takového má vůbec právo. Jsme honitba polní s minimálním počtem zajíců, bažantů a bez kmenových stavů černé zvěře.

Tazatel:

Odpověď:

Ustanovení zákona o sdružování občanů byla promítnuta do nového občanského zákona č. 89/2012 Sb.  Členská smlouva uvedená v dotazu je podle něho neplatná (§ 258). Vztahy mezi členem spolku a spolkem jsou upraveny ve stanovách spolku (§ 212, 233) a nemohou být rozšiřována či zužována smluvně.

Vladimír Čechura

Zpracování dat...