ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:51 a zapadá v 20:07
vychází v 19:51 a zapadá v 5:32
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

použití pachového ohradníku

Dotaz č.: 1414

Otázka:

Dotaz na použití pachového ohradníku. Vlastník lesa sousedícího s zemědělským pozemkem, který byl oset ozimem, zaslal dopis, abychom tento pachový ohradník spolu se zradidly okamžitě odstranili. Ohradník byl instalován proti škodám černou zvěří a asi funguje, protože škody nejsou vidět a ani ostatní spárkatá zvěř tolik nevychází na pole na pastvu. Jako důvod uvádí škody, které jsou vysoké v této lokalitě na jeho lesu, oproti dřívějšku, kdy tam ohradník nebyl. Mezi lesem a polem jde hranice mezi honitbami a ohradník se nachází v pásmu 200 m od hranic honitby. Později jsme se dozvěděli, že sousední nájemce nechce zaplatit škodu tak, jak mu byla prozatím vyčíslena a odvolává se na blízkost hranice, tedy na omezení lovu v této lokalitě a zejména na náš ohradník a zradidla. Dle něj je to příčina vysokých škod na lese v jejich honitbě. Navíc považuje ohradník a zradidlo jako myslivecká zařízení a domnívá se, že do 200m od hranic nemají být instalovány. Revírník, který má tuto oblast lesa, a vyčíslil škodu, by byl také rád, kdyby byl ohradník odstraněn. Zajímá nás, kdo může nařídit odstranění pachových ohradníků a jestli může někdo zakázat jejich instalaci v hraničním pásu 200 m od hranice, nebo je třeba souhlasu k instalaci a od koho.

Tazatel:

Odpověď:

Dost těžko se lze v dotazu orientovat. Považuji pachový ohradník a zradidla za myslivecké zařízení uživatele honitby ve smyslu zákona o myslivosti a proto se vztahy řídí jeho ustanoveními § 9 odst. 2, § 11 odst. 1 a 4, § 33 odst. 5. K jejich umístění a vybudování v honitbě potřebuje její uživatel předchozí souhlas vlastníka pozemku. Nesouhlas lze případně odstranit rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti. Po vydání souhlasu je vlastník pozemku povinen zařízení na něm strpět. „Hraniční pásmo“ 200 m, zakazující v pásmu umisťovat myslivecká zařízení, pro tento případ neplatí, platí jen ve spojení s lovem. Názory a požadavky uživatelů sousedních honiteb na povinnost odstranit tato zařízení a případně hradit škody zvěří, které se jejich vlivem zvýšily, nejsou realizovatelné, nedovedu si představit, že by s nimi uspěli v řízení správním nebo soudním.

Odpovědnost uživatele honitby nepřekračuje její hranice. Předpokládám, že výrobce pachových ohradníků má posudek o jejich neškodnosti na zdraví člověka a zvířete.

Vladimír Čechura

Zpracování dat...