ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:51 a zapadá v 20:07
vychází v 19:51 a zapadá v 5:32
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

členská základna HS

Dotaz č.: 1409

Otázka:

Dle platného zákona je potřeba, aby členové HS měli při registraci HS ve vlastnictví min. 500ha honebních pozemků (samozřejmě mimo jiné podmínky např. musí být tyto pozemky celistvé atd.). Jak je to s již uznanou honitbou? Musí mít členové HS stále ve vlastnictví těch zmíněných 500ha vlastních pozemků jako při registraci? V zákoně jsem tuto podmínku nikde přímo napsanou nenašel. Je lepší udržovat členskou základnu HS, tak aby bylo stále v majetku členů HS těch 500 ha honebních pozemků? Samozřejmě výměra honitby jako takové nepoklesne pod hranici 500ha (má cca 800ha). Ještě jeden dotaz: Kdy se stává majitel honebního pozemku členem HS, v momentě podpisu "Souhlasu s členstvím v HS" nebo jeho členství musí schválit nejbližší valná hromada HS a teprve pak je platným členem HS? Pokud ho musí schválit, tak by neměl tento nový člen ještě hlasovací právo na této VH?

Tazatel:

Odpověď:

V § 31 odst. 6 zákona o myslivosti je pod písm. c) uveden zánik honitby jen při poklesu výměry honitby pod výměru minimální. Výčet je taxativní, takže nějaký pokles členské základny nic neznamená. Věc není třeba řešit, poněvadž automatickým nástupnictvím nabyvatele pozemku v členství v HS po prodávajícím, se prakticky členská výměra nesnižuje (možnost zabránit vzniku členství dle § 26 odst. 1 je využívána minimálně). Vznik členství „souhlasem“ je institutem používaným jen před vznikem HS, HS po vzniku založí evidenci členů podle „souhlasů“- nějaké přijímání za členy valnou hromadou se již nekoná, na ní již „souhlasící“ hlasují.

 

 

 

Vladimír Čechura

Zpracování dat...