ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:51 a zapadá v 20:07
vychází v 19:51 a zapadá v 5:32
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Změna vlastnictví pozemků a vliv na členství v HS

Dotaz č.: 1376

Otázka:

Pozemky pozemkového fondu, které byly přičleněny k honitbě odkoupily fyzické osoby, musí tyto osoby podat přihlášku za člena HS, na VH bylo schváleno svolávání VH i jinou formou než písemnou pozvánkou, musí tuto změnu ve stanovách schválit orgán státní správy myslivosti?

Tazatel:

Odpověď:

Dědic stejně jako kupující apod. automaticky vstupuje do postavení svého předchůdce ve vlastnictví věci, čili stává se členem honebního společenstva (nebo vlastníkem honebních pozemků, které jsou rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti o uznání honitby do této honitby přičleněné).  Ustanovení § 26 odst. 1 zákona o myslivosti o automatickém vzniku členství v honebním společenstvu umožňuje provést právní úkon pouze novému vlastníkovi honebního pozemku, nikoliv honebnímu společenstvu resp. jeho orgánům nebo dokonce orgánům státní správy myslivosti. Novela mysliveckého zákona č. 59/2003 Sb. text změnila tak, že nyní musí nabyvatel do 30 dnů oznámit, že členem HS být nechce, jinak se jím stane automaticky. Případné vystoupení starého vlastníka z HS nic nezměnilo, podle judikátu zůstávají jeho pozemky součásti honitby°; nabyvatel však může požádat o přijetí do HS.


Vladimír Čechura

Zpracování dat...