ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 6:06 a zapadá v 19:54
vychází v 10:28 a zapadá v 3:15
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Volby v HS

Dotaz č.: 1452

Otázka:

V zákoně o myslivosti č. 449/2001 Sb. je v § 21, odst. (1) písm. a) je uvedeno: do působnosti valné hromady náleží - volba a odvolání honebního starosty, který je zároveň předsedou honebního výboru, honebního místostarosty a dalších členů honebního výboru. V § 23 odst. (2) stejného zákona o myslivosti je pak uvedeno: Honebního starostu a jeho zástupce (tím je myšlen honební místostarosta) volí valná hromada na období 10 let způsobem uvedeným ve stanovách, a to z členů honebního společenstva nebo fyzických osob, které navrhne člen honebního společenstva. Jedná se mně o to, že valná hromada dle § 21, odst. (1) písm. a) mysliveckého zákona volí a odvolává honebního starostu, honebního místostarostu a další členy honebního výboru, avšak v § 23 odst. (2) stejného zákona o myslivosti honebního starostu a jeho zástupce volí valná hromada způsobem uvedeným ve stanovách. Je zde tedy uvedeno, že ve stanovách může být uveden způsob volby. Je možné dát do stanov honebního společenstva i způsob odvolání honebního starosty, místostarosty a dalších členů honebního společenstva? Pokud by to nebylo možné, pak žádám o sdělení, jak tyto situace řešit

Tazatel:

Odpověď:

Základní ustanovení pro volby honebního starosty a ostatních členů honebního výboru je v § 21 odst. 1 písm. a) zákona o myslivosti. Zmínku v § 23 odst. 2 o „volbě způsobem uvedeným ve stanovách“ lze vztáhnout skutečně jen ke způsobu volby, tj. tajně či veřejně, aklamací, oběhem /v § 22 odst. 8 je uveden příklad/, ustáleným způsobem je volba pomocí terčíků s počtem hlasů apod.

Vladimír Čechura

Zpracování dat...