ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:51 a zapadá v 20:07
vychází v 19:51 a zapadá v 5:32
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Rozhodování v HS

Dotaz č.: 1454

Otázka:

HS ve vlastni režii, honební starosta, honební výbor a cca 60 členů HS z toho 10 s lov. lístkem, má stanovy a HS a nějaký provozní řád, kterým se řídí výkon práva myslivosti. Jakým způsobem a kdo má pravomoc rozhodovat o příjmech, výdajích a darech v souvislosti s prováděním myslivost (výdaje krmivo, mysl. zařízení, dary při výročí, zvěřina, nákup materiálu a nářadí, příjmy. dary od fyz. osob, prodej nepotřebného majetku, zvěřiny atd), VH , výbor nebo starosta HS jako statutár?

Tazatel:

Odpověď:

Pravomoc valné hromady HS je uvedena taxativním výčtem v § 21 zákona o myslivosti, při tom podle odstavce 1 písm. f) si může vyhradit rozhodování i v dalších případech, a podle odstavce 2 ve věcech rozhodování o využití honitby může svoji působnost přenést na honební výbor. Další rozdělení rozhodování je v § 23 a 24 zákona o myslivosti. Pokud počet členů HS nepřesahuje 10, přísluší rozhodování o všem honebnímu starostovi (v jeho nepřítomnosti honebnímu místostarostovi). Při větším počtu členů HS je HS povinno volit honební výbor, který pak rozhoduje místo starosty s výjimkou jeho výlučného práva zastupovat /jednat/ HS navenek (tj. funkci statutárního orgánu). V tomto zákonném rámci se konkrétní rozhodovací pravomoci HS ( které užívá honitbu ve vlastní režii) upraví ve stanovách, provozním řádu, popřípadě jednotlivých rozhodnutích valné hromady.

Vladimír Čechura

Zpracování dat...