ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:51 a zapadá v 20:07
vychází v 19:51 a zapadá v 5:32
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Rozhodování o právu myslivosti ze strany nájemce pozemků

Dotaz č.: 1380

Otázka:

Je po právní stránce správné, že nájemce honebních pozemků (zemědělské družstvo) má v nájemní smlouvě uvedeno, že může rozhodovat o právu provádět myslivost na pronajatých pozemcích? Lze tedy toto právo převést na nájemce anebo je to právo na vlastníkovi?

Tazatel:

Odpověď:

Uvedené ustanovení smlouvy je neplatné, poněvadž odporuje zákonu o myslivosti. Pokud

vlastník honebního pozemku nemá 500 ha souvislých honebních pozemků pro vznik

vlastní honitby, stanou se jeho pozemky součástí honitby společenstevní. Ve společenstevní

honitbě provádí myslivost honební společenstvo jako její držitel /v režii, na vlastní účet/,

nebo ji pronajme nájemci.  Držitele a nájemce zákon o myslivosti pak označuje jako

 uživatele honiteb. Nikdo jiný nemůže o provádění myslivosti v honitbě rozhodovat.

Ponecháme zatím stranou posouzení, zda obstojí případné pokyny ZD svým pronajimatelům

tedy vlastníkům, jako účastníkům valných hromad honebních společenstev.

Vladimír Čechura

Zpracování dat...