ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:51 a zapadá v 20:07
vychází v 19:51 a zapadá v 5:32
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

Bankrot MS

Dotaz č.: 1371

Otázka:

Může myslivecké sdružení vyhlásit bankrot. Jeden vlastník pozemku se dožaduje nesmyslných náhrad škod a to soudní cestou.Problém nebyl soudem za dva roky vyřešen ale vlastník vznáší další finanční požadavky .Máme pocit ,že spor nebude vyřešen ani za pět let.Žalobce zásadně nedodržuje lhůty pro uplatnění škod, neuvádí kdy ke škodám došlo a tyto lhůty potom dohání svědeckými výpověďmi .

Tazatel:

Odpověď:

Bankrotem ve smyslu našeho právního řádu se myslí tíživá ekonomická situace, kdy se věřitelé domáhají úhrady svých pohledávek a dlužník již není schopen tyto oprávněné požadavky uspokojit. Pokud se jedná o situaci, že se „jeden vlastník dožaduje nesmyslných náhrad škod a to soudní cestou“ a byl by v tomto soudním sporu úspěšný, nemůže nastat situace, kdy by se myslivecké sdružení z tohoto důvodu dostalo do nepříznivé ekonomické situace. Jistě je možné, aby mysliveckému sdružení rozsudkem soudu byla uložena povinnost nahradit vlastníku honebních pozemků nahradit škodu. Podle zákona o myslivosti je uživatel honitby povinen hradit vzniklé škody, které jsou výslovně uvedeny. Provádí-li myslivost myslivecké sdružení sdružení, ručí jeho členové za závazek k náhradě škody společně a nerozdílně.Bankrot mysliveckého sdružení proto nebude z tohoto důvodu přicházet v úvahu.

K části dotazu o soudním sporu, se podivuji nad tímto tvrzením. Tyto soudní  spory jsou velmi úporné. Bez podrobné znalosti projednávaného sporu však upozorňuji, že veškeré lhůty pro uplatnění nároků na náhradu škody jsou tzv. lhůty prekluzivní.  To znamená, že nárok na náhradu škody způsobené zvěří zaniká, nebyl-li poškozeným uplatněn ve stanovených  lhůtách. K tomu musí ze zákona přihlédnout soud i bez návrhu. I když se jedná v řadě případů o nároky nedůvodné, vždy doporučuji mysliveckým sdružení právní zastoupení právníky, kteří se na předmětnou problematiku specializují.

JUDr. Václav Plachý

 

Vladimír Čechura

Zpracování dat...