ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:39 a zapadá v 16:47
vychází v 10:40 a zapadá v 0:15
 

Právní poradna

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.
 
Pro přispívání do poradny se prosím přihlašte jako předplatitel.
vše
vše

Hlasování na členské schůzi

Dotaz č.2020001 [ zadáno 5.1.2020 ]

Na členské schůzi jsme volili nového člena. Je nás celkem 12 z toho dva jsou ve zkušební době bez hlasovacího práva. Na schůzi se dostavilo 10 členů dva s hlasovacím právem nepřišli. Výsledek hlasování 5 pro 3 se zdrželi 2 nehlasovali Ve stanovách máme: K usnesení o přijetí a vyloučení člena je třeba souhlasu poloviny všech členů spolku. Hospodář napadl výsledek 5 členů že je málo že nás je dvanáct, ale ti dva bez hlasovacího práva nemůžou hlasovat tudíž nemůžou dát souhlas. Z právního hlediska rozhoduje 10 nebo 12 členu.

výklad lovu kachen na tahu a lovu černé zvěře při sklizni zemědělských plodin

Dotaz č.2019017 [ zadáno 11.11.2019 ]

Prosím o výklad lovu kachen na tahu a lovu černé zvěře při sklizni zemědělských plodin z hlediska legislativního a organizačního (individuální lov, společný lov).

Lov zvěře jen na ústní pokyn hospodáře

Dotaz č.2019016 [ zadáno 19.6.2019 ]

Je možné, dle pokynů mysliveckého hospodáře, lovit zvěř spárkatou, která není zapsána v povolence k lovu? Konkrétně se jedná o raritní srnce, kteří se uloví nad stanovený plán lovu srnců. Podle mého názoru se nad stanovený plán lovu může provádět pouze sanitární odlov.

Nájemní smlouva a výkon práva myslivosti ve vlastní režii

Dotaz č.2019015 [ zadáno 3.6.2019 ]

Obracím se na Vás s prosbou ohledně Nájemní smlouvy mezi HS a MS. Jak je známo nájemní smlouvy mezi MS a HS se uzavíraly od roku 2013 do 2023. V našem případě se konala valná hromada 29. 4. 2016 a na ni byla uzavřena nová nájemní smlouva mezi HS a nově vzniklým MS na dobu od 2016 do roku 2026. Na tuto VH však byla podána soudní žaloba, o které soud dodnes nerozhodl. Ptáme se: 1. Lze uzavírat libovolně nájemní smlouvy, jak si kdo vzpomene? 2. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena v roce 2016, platí do roku 2026 nebo jako všechny ostatní jen do roku 2023? 3. Jak je to s výkonem práva myslivosti ve vlastní režii. Je třeba uzavírat nějakou nájemní smlouvu, nebo s kým a na jak dlouhou dobu?

Sazba za odpracované činnosti v MS

Dotaz č.2019014 [ zadáno 3.6.2019 ]

Může si myslivecký spolek stanovit částku či sazbu za odpracovanou hodinu, která vychází z výdělku na společných akcích a tuto částku vyžadovat na členu, který se společných akcí bez omluvy nezúčastní.

Neinformovanost o finančním hospodaření MS

Dotaz č.2019013 [ zadáno 3.6.2019 ]

Čl. schůze odsouhlasila, že nebude sdělovat na schůzi detaily finančního hospodaření – výnosy z plesu, zábavy aj. z důvodu vynášení informací o finančním hospodaření na veřejnost některými členy. Zájemci o informace tohoto směru byli odkázáni na revizní komisi, která jim takové informace poskytne individuálně. Je to správný postup?

zastřešené vnadišrtě - zakázaný způsob lovu?

Dotaz č.2019012 [ zadáno 3.6.2019 ]

Potřeboval bych právnickou pomoc, zda jde podle Zákona o myslivosti dle § 45 nebo nějakého souvisejícího o zakázaný způsob lovu. Postavili jsme na krmeliště pro černou zvěř, zastřešená krmítka, nejde o krmelce pro spárkatou zvěř, z prostého důvodu pro ochranu vnadící směsi (zadiny, kukuřice, ovsa atd.) před plesnivěním, a tak potažmo zabezpečili toto vnadění před znehodnocením. V zimním období bývají vnadiště od tajícího sněhu rozbahněna a mi to kladli do bahna, což znamená, že černá zvěř nepřijde někdy třeba 10 dní. Tímto jsme zabezpečili vše před znehodnocením. Podáváme krmivo maximálně do výše 5 kg na den a místo. Jedná se o zakázaný způsob lovu nebo ne?

živnostenský list při pořádání mysliveckých akcí

Dotaz č.2019011 [ zadáno 3.6.2019 ]

Žádám o vyjádření, zda MS potřebuje živnostenský list k pořádání kulturních a společenských akcí a prodeji alkoholu a občerstvení na nich. Dle informací, které jsem dohledal na internetu je názor státní správy, že i ples pořádaný k jednou ročně vykazuje známky soustavné činnosti a proto se jedná o podnikání za účelem zisku dle živnostenského zákona. MS by tedy měl mít živnostenský list na pořádání kulturních akcí, hostinskou činnost, prodej lihu plus koncesi na prodej lihu. Naproti tomu nezávislé právní poradny a spolky zastávají názor, že akce pořádaná jednou za rok nenaplňuje znak soustavnosti a tudíž se jí žádné omezení netýká. Existuje v dané oblasti nějaká judikatura, dle které by se dalo řídit? Domnívám se, že pokud by MS (a spolky obecně) byly nuceny dodržovat veškeré náležitosti vztahující se na podnikatele, povede to k likvidaci kulturního života na malých obcích.

Lov nenormované zvěře jelení a mufloní

Dotaz č.2019010 [ zadáno 28.5.2019 ]

MS nemá normovanou zvěř jelení ani mufloní. Na hodnocení trofeji byly vystavené trofeje 2 a 3 věkové třídy teto zvěře. Na můj dotaz, jak je to možné, mi bylo řečeno, že je to věc MH. MS nemá povolení na odlov těchto tříd. Je to přestupek?

Placení škod za nenormované daňky v honitbě

Dotaz č.2019009 [ zadáno 2.4.2019 ]

Máme pronajatou honitbu, která má kmenové stavy srnčího a zajíce. Taktéž i plán odstřelu. Mimo to se v revíru nachází dančí zvěř. Průměrný odstřel 20 – 25 kusů. Samozřejmě daňci dělají škody na porostech. LČR požaduje náhradu škod. Má LČR právo požadovat náhradu škody, když z naší strany jsou všechny odstřely splněny? Daňci byli před 20 lety vypuštěni právě LČR. Na daňky nemáme stanoveny kmenové stavy ani plán odstřelu.

Zpracování dat...