ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:52 a zapadá v 20:15
vychází v 22:36 a zapadá v 12:24
 

Právní poradna

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.
 
Pro přispívání do poradny se prosím přihlašte jako předplatitel.
vše
vše

HS a účetní závěrka, daňové přiznání a daň z příjmu

Dotaz č.2017008 [ zadáno 17.3.2017 ]

Je honební společenstvo při pronájmu honitby povinno vypracovat účetní uzávěrku, podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu?

Nárok člena na vypořádání podílu ve spolku

Dotaz č.2017007 [ zadáno 17.3.2017 ]

Má člen mysliveckého spolku při ukončení členství právní nárok na vypořádací podíl z majetku spolku?

Distribuce zvěřiny mezi členy spolku

Dotaz č.2017006 [ zadáno 15.3.2017 ]

Myslivecký spolek zvěřinu rozděluje pouze mezi členy, kteří se aktivně podílí na jejich odlovu. Členové spolku, kteří se však ze zdravotních důvodů (např. vysoký věk) nemohou již lovu účastnit, avšak všechny členské povinnosti řádně plní, jsou při distribuci zvěřiny opomíjeni. Přičemž stanovy spolku uvádí, že "Spolek nesmí svého člena bezdůvodně znevýhodňovat a musí šetřit jeho práva a oprávněné zájmy" a dále "Právo člena spolku je podílet se na využívání výsledků z mysliveckého hospodaření". Je taková distribuce zvěřiny v souladu se stanovami či občanským zákoníkem? Jak lze dosáhnout nápravy takového stavu?

Evidence vrácených použitých nebo nepoužitých plomb?

Dotaz č.2017005 [ zadáno 12.3.2017 ]

Prosím Vás o objasnění našeho sporu ohledně vracení plomb. Podle vyhlášky 244/2002 Sb. se v §28 odst. 3 v předposlední větě píše o evidenci vydaných plomb a následně o evidenci vrácených plomb. Já se domnívám, že se jedná o evidenci vrácených nepoužitých plomb, kdežto kolega je toho názoru, že se jedná o evidenci použitých vrácených plomb. Prosím o vaše vyjádření k této neshodě.

Je možné člena spolku (který je zároveň členem HS) vyloučit?

Dotaz č.2017004 [ zadáno 6.3.2017 ]

Člen mysliveckého spolku nejeví zájem o činnost spolku, neboť se nezúčastňuje žádné akce spolku a ani svou nepřítomnost nijak neomlouvá. Tento stav trvá již několik let. Členové orgánu spolku mají za to, že v takovém případě dochází ze strany člena k porušení stanov i vnitřního řádu a z tohoto důvodu by mohl být člen vyloučen. Je zde však možnost, že na zmiňovaný člen nabyde honební pozemky, na nichž myslivecký spolek vykonává svou činnost a stane se tak členem honebního společenstva.

Důsledky nedodání nových stanov MS

Dotaz č.2017003 [ zadáno 28.2.2017 ]

Myslivecký spolek nedodal vypracované stanovy v souladu s novým občanským zákoníkem v termínu do 1.1.2017. Jak lze nastíněnou situaci vyřešit? Jaké právní následky spolku vyplývají?

Povinnost přijmout do MS člena HS

Dotaz č.2017002 [ zadáno 28.2.2017 ]

Je povinností mysliveckého spolku vždy přijmout do spolku člena honebního společenství?

Udělení výtky členovi MS

Dotaz č.2017001 [ zadáno 28.2.2017 ]

Při projednání porušení provozního řádu dospěl výbor spolku k závěru, že není důvod udělit členovi spolku výtku. S tímto rozhodnutím jiný člen spolku nesouhlasil a na členské schůzi navrhl hlasování pro udělení výtky. Členská schůze rozhodla o udělení výtky. Postupovala členská schůze v souladu se zákonem? Jaké jsou možnosti odvolání?

Zpracování dat...