ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:39 a zapadá v 16:47
vychází v 10:40 a zapadá v 0:15
 

Právní poradna

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.
 
Pro přispívání do poradny se prosím přihlašte jako předplatitel.
vše
vše

Ustanovení a fungování mysliveckého hospodáře

Dotaz č.2019008 [ zadáno 29.3.2019 ]

Statutární orgán spolku, zapsaný v Obchodním rejstříku, je volen dle zákona č. 89/2012 Sb. Myslivecký hospodář je ustanoven do funkce příslušným orgánem státní správy podle zákona 449/2001 Sb. Nemusí být členem statutárního orgánu (výboru) a nemusí být ani členem spolku (může být najat smluvním vztahem). Proč je obecně zapisován do Obchodního rejstříku, když tam by měl být zapsán pouze statutární orgán? Proč orgány státní správy předávají veškeré úřední dokumenty včetně plomb mysliveckému hospodáři a ne uživateli honitby - statutárnímu zástupci uživatele? Myslivecký hospodář odmítá členy spolku informovat o plánu mysliveckého hospodaření, i když jeho vypracování je povinností uživatele honitby (§ 36 ZoM), členové spolku by snad měli tento plán schvalovat! Uživatel honitby je zodpovědný za myslivecké hospodaření, myslivecký hospodář zodpovídá uživateli honitby.

Hospodář automaticky členem výboru v rozporu se stanovami?

Dotaz č.2019007 [ zadáno 18.3.2019 ]

Jsem členem revizní komise MS a chtěl bych se zeptat na toto, případně jak postupovat dále. Starý hospodář, který zastával i funkci člena výboru MS, odstoupil z funkce hospodáře, ale neodstoupil z funkce ve výboru MS. Nového hospodáře zapsali bez řádného zvolení členskou schůzí předseda a místopředseda na rejstříkovém soudu jako člena výboru. Jelikož znění našich stanov není v tom smyslu, že nový hospodář je automaticky členem výboru, ale znění stanov je: Členem výboru může být i hospodář, domnívám se, že předseda a místopředseda nepostupovali správně a v tomto případě jsou všechny ujednání tříčlenného výboru MS neplatné. Jak mám v této situaci postupovat, abych navrhl, jak tuto situaci ke všeobecné spokojenosti řešit.

Povinnost účasti na členské schůzi

Dotaz č.2019006 [ zadáno 18.3.2019 ]

Je možné ve stanovách MS povýšit právo účasti na členské schůzi dle NOZ na povinnost a člena za neúčast trestat?

Ukončení členství v MS

Dotaz č.2019005 [ zadáno 18.3.2019 ]

Jsem dlouholetým členem ČMMJ a myslivost provozuji déle než 50 let. Kromě funkce zkušebního komisaře a lektora, kteréž často vykonávám pro OMS, jsem posledních 40 let také členem MS na Pelhřimovsku. U tohoto MS jsem byl asi 20 let ve funkci mysliveckého hospodáře. Z této funkce jsem před 8 roky na vlastní žádost, ze zdravotních důvodů, odstoupil. S "novým vedením „jsem se bohužel od samého začátku nemohl názorově ztotožnit. Nový myslivecký hospodář i nový předseda, trvale porušují mysliveckou etiku a v jednom případě i prokazatelně zákon o myslivosti (za který jim byla st. správou mysl., také udělena pokuta). Z toho důvodu jsem pro toto "nové vedení" nepohodlným členem, jehož se potřebují zbavit. V září loňského roku jsem utrpěl těžký úraz a jsem dosud imobilní. Z toho důvodu jsem se nemohl zúčastňovat členských schůzí MS. Třebaže jsem svoji neúčast vždy omlouval, bylo mi předsedou "UKONČENO" členství v MS ke dni 31. 12. 2018. Prosím poraďte mi, zda se mohu bránit právní cestou. Zda tímto "ukončením" není porušen např. zákon: zákl. práv a svobod občanů, či jiný právní předpis.

Honební x Myslivecký výbor HS

Dotaz č.2019004 [ zadáno 12.2.2019 ]

Honební společenstvo užívá honitbu ve vlastní režii. K řízení myslivosti byl zřízen tzv. myslivecký výbor, který je personálně totožný s členy honebního výboru. Myslivecký výbor rozhoduje např. o personálních otázkách odvolání a návrh na jmenování mysl. hospodáře, rozdělení povolenek k lovu, finanční záležitosti atd. Má takovýto výbor oporu v nějakém právním předpise, pokud ne, jakou platnost mají dosud přijatá rozhodnutí?

členství v MS i po odebrání ŘP a nebo ZP z důvodu alkoholu

Dotaz č.2019003 [ zadáno 11.2.2019 ]

Je v myslivosti, resp. mysliveckém spolku, možné, aby i nadále zůstávali členy naši dva myslivci, kteří kvůli nálezu alkoholu při kontrole přišli o řidičský průkaz, zbrojní průkaz a o zbraně? Musí se jim z rozhodnutí členské nebo VČS odebrat členství, protože nemohou vykonávat myslivost v plném rozsahu, nebo se jenom dočasně přeruší členství na dobu trvání trestu do znovunabytí výše uvedených dokladů a zbraní? Na tento stav Stanovy MS ani vzorové Stanovy ČMMJ zatím nepamatují.

Doprava lov lov na cestách v honitbě

Dotaz č.2019002 [ zadáno 11.2.2019 ]

Může být členům mysliveckého spolku zakázáno šoulat v honitbě nebo po cestách a lovit? A jak je to s dopravou do částí honitby? Mohou se členové spolku dopravovat vozidlem po cestách a nebo mimo ně, případně jaký je rozdíl při jízdě v lese a v polní části honitby?

vyplnění druhů, pohlaví a VT v povolence

Dotaz č.2019001 [ zadáno 11.2.2019 ]

Pokud je v povolence vyplněno, druh zvěře, pohlaví a u věkových tříd je "dle pokynů mysliveckého hospodáře" je tato povolenka platná?

Jak čelit pomluvám člena MS?

Dotaz č.2018025 [ zadáno 29.12.2018 ]

jak můžeme čelit pomluvám ze strany člena našeho mysliveckého spolku, který nás (rozuměno myslivecký spolek) i přes upozornění na nevhodné chování na veřejnosti stále pomlouvá a tím poškozuje naše dobré jméno? Na členských schůzích stále jen mlčí, nepřijde s žádným vlastním návrhem na zlepšení chodu činnosti spolku

Přičlenění více než 10 % pozemků k HS

Dotaz č.2018024 [ zadáno 5.12.2018 ]

Zakládáme HS a jeden úředník tvrdí, že i se státní správou je možné přičlenit dohromady pouze 10 % výměry pozemků ve vlastnictví HS. Druhý úředník tvrdí, že můžeme 10 % a on přičlení co bude chtít. Jak to je?

Zpracování dat...