ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:42 a zapadá v 15:59
vychází v 0:07 a zapadá v 13:09
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

změny stanov

Dotaz č.: 1481

Otázka:

Při prodeji části našeho pozemku jsme na katastrálním úřadu narazili na problém s názvem našeho sdružení. V roce 1993, kdy se tvořily současné stanovy, bylo do původního názvu "Myslivecké sdružení Pobečví" přidáno slovo Hustopeče, takže od roku 1993 je název našeho sdružení "Myslivecké sdružení Pobečví Hustopeče". Bohužel v současných stanovách není nikde uvedeno, že se jedná o nástupnickou organizaci "Mysliveckého sdruženi Pobečví" a není ani žádný zápis ze schůze, kde se tyto stanovy schvalovaly. Část našich nemovitostí je v katastru evidován pod původním názvem a část pod novým. Jelikož nemáme žádný doklad o změně názvu, katastrální úřad nám neumožnil nakládání s nemovitostí registrovanou pod původním názvem. Jako nejjednodušší řešení se nám proto jeví toto zmínit v nových stanovách. Dle právního oddělení katastrálního úřadu by jim to mělo stačit. Upravili jsme proto ve vzorových stanovách bod 9 čl. 17 následovně : /9/ Tyto stanovy byly projednány a přijaty usnesením členské schůze ze dne …., s tím, že nahrazují v plném rozsahu stanovy přijaté a platné pro „Myslivecké sdružení Pobečví Hustopeče (původně jen „Myslivecké sdružení Pobečví“)“ ze dne 31. března 1992. Jaký je prosím Váš názor na tuto formulaci (mohou být takto stanovy schváleny souden) nebo máme postupovat jinak v řešení problému s katastrem nemovitostí a názvem sdružení.

Tazatel:

Odpověď:

*Podle dříve platných i současných předpisů o sdružování občanů nestačí k platnosti změny zakládací listiny sdružení, spolku atd.) –tj statutu, stanov apod- jen usnesení jeho nejvyššího orgánu, ale musí dojít  i ke schválení  změny  příslušným státním orgánem (dříve to bylo Ministerstvo vnitra, dnes rejstříkový soud). *Podle § 26 až 29 zákona č   304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, se do spolkového rejstříku zapíše také
- jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, zakladatele,
- počet členů správní rady, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, členů správní rady a den vzniku a zániku funkce každého člena; je-li členem správní rady právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje, a
- předmět činnosti a vedlejší hospodářské činnosti, je-li vykonávána,
-  název nejvyššího orgánu,
- je-li zřízena podle stanov rozhodčí komise, její název, počet členů a jejich jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, a den vzniku a zániku jejich funkcí a adresa pro doručování podání v řízení před rozhodčí komisí podle zákona upravujícího řízení před rozhodčí komisí spolku.
Změnou stanov je i změna názvu vč. příp. změny sídla (domicilu) a změna zkratky (nyní „z.s.“).
Ke schválení změny se obvykle předkládá i znění zakládací listiny s provedenou změnou.
Při změně stanov se nejedná o nástupnictví spolků. O něm se jedná jen při rozdělení a splynutí či sloučení /fúzi/ spolků, kde pak se řeší i vztahy k majetku, řešení je pak u nemovitostí podkladem prozápas změn v katastru nemovitostí.
Vladimír Čechura
Zpracování dat...