ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

zastřešené vnadišrtě - zakázaný způsob lovu?

Dotaz č.: 2019012

Otázka:

Potřeboval bych právnickou pomoc, zda jde podle Zákona o myslivosti dle § 45 nebo nějakého souvisejícího o zakázaný způsob lovu. Postavili jsme na krmeliště pro černou zvěř, zastřešená krmítka, nejde o krmelce pro spárkatou zvěř, z prostého důvodu pro ochranu vnadící směsi (zadiny, kukuřice, ovsa atd.) před plesnivěním, a tak potažmo zabezpečili toto vnadění před znehodnocením. V zimním období bývají vnadiště od tajícího sněhu rozbahněna a mi to kladli do bahna, což znamená, že černá zvěř nepřijde někdy třeba 10 dní. Tímto jsme zabezpečili vše před znehodnocením. Podáváme krmivo maximálně do výše 5 kg na den a místo. Jedná se o zakázaný způsob lovu nebo ne?

Tazatel:

Odpověď:

Předpokládám, že Vámi prováděný lov je v takovém případě prováděn tzv. na čekané. Takový lov není zákonem zakázaný a k jeho usnadnění je možné zřizovat Vámi zmíněná vnadiště. Do rozporu se zákonem byste se mohli dostat za předpokladu, že se jedná o některou ze situací dle § 45 odst. 1 ZoM. Zejména přichází v úvahu písm. n) a s) tohoto ustanovení. U písm. n) se bude jednat zejména o problematiku vyložení pojmu „doba nouze“. Ten není v zákoně nijak vymezen a je nutné jej vždy posuzovat v daném konkrétním případě. Za dobu nouze lze však obecně považovat období se sněhovou pokrývkou ve výši nad 30 cm, dlouhotrvající mrazy či jiná období, která negativním způsobem ovlivňují zvěř. Zároveň je nutné se pozastavit nad situací, kdy je zvěř lovena v bezprostřední blízkosti krmeliště. Takový lov sice není zákonem zakázaný, ale je v rozporu s mysliveckými zásadami. K danému bodu ještě podotknu, že v komentářové literatuře se u tohoto ustanovení hovoří nejen o krmelcích a slaniscích, ale také o krmelištích obecně. Ustanovení § 45 odst. 1 písm. s) ZoM se poté vztahuje na situaci, kdy je lov prováděn v blízkosti sousední honitby.

Vámi zmíněná situace tedy pravděpodobně nebude spadat pod zakázané způsoby lovu, ale je nutné míti na paměti, že zákon upravuje určité situace, kdy lov na podobných vnadištích nebude možný, resp. bude považovaný za zakázaný.

 


Zpracování dat...