ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:39 a zapadá v 16:47
vychází v 10:40 a zapadá v 0:15
 

využití dotací pro činnost MS

Dotaz č.: 2021007

Otázka:

Chci se zeptat, zda může obec, prostřednictvím veřejné finanční podpory (dotace), přispět mysliveckému sdružení na platbu za škody způsobené zvěří na porostech? Abych situaci trošku přiblížil, loni jsme platili škody na lesních porostech, a protože se tyto škody opakují, požádali jsme obec o finanční podporu – pomoc při placení této škody. Peníze nám obec schválila a byly použity na zaplacení škody. Letos jsme opět požádali obec, na zasedání nám byla částka schválena, ale objevily se hlasy odpůrců našeho sdružení s tím, že obec nám prý podle zákona na škody způsobené zvěří nemůže přispět.

Tazatel:

Odpověď:

obec se při nakládání se svým majetkem musí řídit jistými pravidly. Neznamená to však, že by nemohla s majetkem nakládat Vámi popsaným způsobem. Je naopak zcela běžné, a v souladu s právními předpisy, kdy obec investuje své finanční prostředky do jiných organizací, jako jsou příspěvkové organizace, spolky a jiné společnosti, které v její oblasti působí. Komu, a za jakým účelem příspěvek schválí, je pak na uvážení obce.
Samozřejmě ale nemohu vyloučit, že při poskytování příspěvku došlo k porušení zákona, které by bylo spíše procedurálního charakteru. Tím spíše, že obec může prostředky poskytnout hned několika způsoby, kterými jsou zejména: dotace, návratné finanční výpomoci a také dary.

Zpracování dat...