ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

vyplnění druhů, pohlaví a VT v povolence

Dotaz č.: 2019001

Otázka:

Pokud je v povolence vyplněno, druh zvěře, pohlaví a u věkových tříd je "dle pokynů mysliveckého hospodáře" je tato povolenka platná?

Tazatel:

Odpověď:

náležitosti povolenky v zákoně o myslivosti (ZoM) nejsou explicitně stanoveny. Náležitosti povoleny k lovu podrobněji upravuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., která má zákonné zmocnění v § 47 odst. 6 ZoM.
V ustanovení § 20 vyhlášky jsou potom uvedeny povinné náležitosti povolenky k lovu, mezi které se u vybraných druhů zvěře řadí i údaje o věkové třídě (srov. § 20 odst. 1, písmeno e) vyhlášky).
Podle mého názoru takovéto vymezení dané náležitosti ještě nezpůsobuje neplatnost povolenky. Na druhou stranu je však třeba zvážit skutečnost, že podle § 46 odst. 1 ZoM má lovec povinnost předložit povolenku k lovu orgánu policie, orgánu státní správy myslivosti a myslivecké stráži příslušné honitby, kdy tyto orgány mohou mít na věc jiný právní názor. V rámci opatrnosti a  předcházení možným problémům bych tedy doporučoval zvolit konkrétnější vymezení dané náležitosti.
Zpracování dat...