ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

výklad lovu kachen na tahu a lovu černé zvěře při sklizni zemědělských plodin

Dotaz č.: 2019017

Otázka:

Prosím o výklad lovu kachen na tahu a lovu černé zvěře při sklizni zemědělských plodin z hlediska legislativního a organizačního (individuální lov, společný lov).

Tazatel:

Odpověď:

Co se týče první části Vašeho dotazu, tak lov kachen je upraven v několika právních předpisech. Základem je samozřejmě ZoM, který se vyjadřuje k lovu kachen v § 45 odst. 1 písm. v). Dle tohoto ustanovení se zakazuje „střílet (…) kachnu divokou (…) jinak než loveckou zbraní brokovou na společných lovech za účasti minimálně 3 střelců a stanoveného počtu loveckých psů,“. Počet loveckých psů je pak upraven v § 16 vyhlášky č. 244/2002 Sb., kde je stanoveno, že na společném lovu je potřeba pro první tři střelce a pro každých dalších i započatých deset střelců jeden lovecký pes se zkouškou z výkonu, pro druh zvěře, který má být loven (§ 14)“. V případě, že tyto podmínky lovci nenaplní, jedná se dle § 45 ZoM o zakázaný způsob lovu, za který je možno lovci uložit pokutu až do výše 30000 Kč, popřípadě uložit zákaz činnosti až na dobu 2 let, a to dle § 63 odst. 2 – 4 ZoM. Uživateli honitby pak, dle § 64 odst. 3 písm. c) ZoM, pokuta až do výše 200000 Kč.

Lov kachny je teda možný pouze jako lov společný, nikoli jako lov individuální. Vyhláška č. 245/2002 Sb., pak také v § 3 odst. 2 písm. b) dodává, že společným lovem na tahu lze lovit kachnu divokou pouze 2 dny v týdnu, a to konkrétně ve středu a sobotu. V této souvislosti musím podotknout, že nepovažuji za společný lov situaci, kdy lovci splňují požadavek počtu i počtu psů, ale rozmístí se při lovu kachen do široké vzdálenosti od sebe. Takový lov bych považoval za lov individuální, a tedy zakázaný, a to přesto, že lovci o sobě do jisté míry vědí.

Dále je nutné, aby byla vystavena řádná povolenka k lovu. Takovou bude povolenka ke společnému lovu na základě § 46 odst. 2 ZoM.

Dále k lovu černé zvěře při sklizni zemědělských plodin. Za normálních okolností by se v případě lovu při sklizni jednalo o zakázaný způsob lovu. A to konkrétně podle § 45 odst. 1 písm. r) ZoM, dle kterého se zakazuje: lovit zvěř na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků“. Za takový lov by tedy lovci hrozila pokuta až do výše 30000 Kč, a to na základě § 63 odst. 3 ZoM.

Současný stav, ale stále nespadá pod normální či běžné okolnosti, a to z důvodu AMP. Stále je totiž účinné nařízení SVS k této nákaze. Toto nařízení v článku 1 nařizuje intenzivní celoroční lov prasete divokého, a to bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví, přičemž povoluje využití běžně zakázaných způsobu lovu, které taxativně vymezuje v podbodech tohoto článku. Konkrétně článek 1 písm. b) Nařízení povoluje lov „na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků“.

Zpracování dat...