ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

napadení myslivecké stráže jakožto úřední osoby?

Dotaz č.: 2018007

Otázka:

Rád bych se zeptal, zda se na mysliveckou stráž vztahuje pojem úřední osoby, v situaci kdy byla myslivecká stráž napadena, když nesla krmení do krmelce?

Tazatel:

Odpověď:

K tomu, aby se na osobu hledělo, jako na úřední osobu je potřeba splnění dvou podmínek. První podmínkou je, že daná osoba spadá pod taxativní výčet úředních osob dle § 127 odst. 1 TZ. V tomto případě by se jednalo o úřední osobu dle § 127 odst. 1 písm. i) TZ, kde se za úřední osobu považuje mimo jiné též myslivecká stráž. Toto však samo o sobě nestačí, jelikož musí být splněna i druhá podmínka. Tou je, že čin byl spáchán v souvislosti s výkonem pravomocí či odpovědností vzniklé ze své funkce (viz § 127 odst. 2 TZ). Za takovou úřední osobu se tedy považuje fyzická osoba, která v době činu plnila úkol státu nebo společnosti a používala při této činnosti jí svěřené pravomoci pro plnění těchto úkolů. Vzhledem k tomu, že k napadení myslivecké stráže došlo v situaci, kdy myslivecká stráž plnila úkol spočívající v doplnění krmiva v jí svěřeném krmelci, nedošlo k napadení při výkonu jí svěřené činnosti, protože nevykonával svou pravomoc podle ZoM. Jiná situace by nastala, kdyby byl člen myslivecké stráže napaden pro výkon své pravomoci, což by bylo zřejmě velice složité dokázat. V této situaci se tedy na napadenou osobu nebude hledět jako na úřední osobu dle § 127 odst. 1 písm. i) TZ.

Zpracování dat...