ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

náhrady za používání přičleněných honebních pozemků vlastníkům

Dotaz č.: 2018021

Otázka:

Valná hromada honebního společenstva schválila návrh, že bude vyplácet náhrady za používání přičleněných honebních pozemků vlastníkům, kteří vlastní 5 ha a více honebních pozemků. Ptáme se, zda toto usnesení neodporuje právním předpisům? A zda toto usnesení může některý člen honebního společenstva napadnout.

Tazatel:

Odpověď:

Zákon o myslivosti v § 30 předpokládá, že za přičlenění honebních pozemků náleží jejich vlastníkům náhrada. Pokud jde o určení výše náhrad, pak zákon nejprve preferuje dohodu mezi držitelem honitby (nebo HS) a vlastníkem pozemku. Pokud se spolu nedohodnou, musí o náhradě rozhodnout orgán státní správy myslivosti. Tedy poskytnutí náhrady je v souladu se zákonem.
Ještě chci upozornit, že podle zákona o myslivosti náhrada nenáleží těm vlastníkům přičleněných pozemků, kteří se stali členy HS. Uvedené pravidlo ale znamená, že takový vlastník přičleněných pozemků nemá na náhradu nárok ze zákona a nemůže se ji domáhat proti vůli držitele honitby (nebo HS). Pokud by ale HS dobrovolně k takové odměně přistoupilo, pak tomu citované pravidlo nebrání.
Jako člen honebního společenstva máte samozřejmě právo rozhodnutí valné hromady napadnout u soudu, a to je-li rozhodnutí nezákonné, nebo pokud odporuje stanovám.
Zda je rozhodnutí vadné, můžete zhodnotit, pokud jej porovnáte s textem vašich stanov. Například by tomu mohlo být, když by ve stanovách byl zanesen zákaz poskytnutí náhrad těm vlastníkům přičleněných pozemků, kteří se stali členy HS a valná hromada by přesto rozhodla o poskytnutí náhrad takovým členům HS. Rozpor se zákonem by zase mohl nastat, pokud by rozhodnutí bylo přijato usnašeníneschopnou valnou hromadou. Lhůta pro podání žaloby je však velmi krátká, a to 15 dnů, ode dne, kdy jste se o rozhodnutí valné hromady prokazatelně dozvěděl, nejdéle však do 3 měsíců od konání valné hromady.
 
Zpracování dat...