ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

členství v MS i po odebrání ŘP a nebo ZP z důvodu alkoholu

Dotaz č.: 2019003

Otázka:

Je v myslivosti, resp. mysliveckém spolku, možné, aby i nadále zůstávali členy naši dva myslivci, kteří kvůli nálezu alkoholu při kontrole přišli o řidičský průkaz, zbrojní průkaz a o zbraně? Musí se jim z rozhodnutí členské nebo VČS odebrat členství, protože nemohou vykonávat myslivost v plném rozsahu, nebo se jenom dočasně přeruší členství na dobu trvání trestu do znovunabytí výše uvedených dokladů a zbraní? Na tento stav Stanovy MS ani vzorové Stanovy ČMMJ zatím nepamatují.

Tazatel:

Odpověď:

Úvodem je třeba říci, že myslivecké spolky jsou primárně upraveny zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ObčZ"). Jedná se tedy o klasický soukromoprávní spolek, který sám - řečeno s určitou mírou zjednodušení - ukládá svým členům povinnosti a přiznává jim práva prostřednictvím své interní normotvorby. Záleží tedy čistě na stanovách mysliveckého spolku.

Veřejnoprávní aspekty výkonu myslivosti pak upravuje zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZoM"), který povinnost řidičského oprávnění nestanovuje vůbec a povinnost mít zbrojní průkaz jenom s ohledem na lov zvěře (§ 46 odst. 1 ZoM). Myslivost je koneckonců mnohem širším pojmem, než jenom samotný lov; jedná se o celý soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolkovou činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví [§ 2 písm. a) ZoM].

ZoM požaduje platný zbrojní průkaz pouze po mysliveckém hospodáři [(§ 35 odst. 1 písm. f) ZoM], přičemž nesplnění této povinnosti by mělo rovněž konsekvence pouze v rovině veřejnoprávní (tedy ve vztahu k ZoM), nikoli soukromoprávní (tj. mysliveckého hospodáře jako člena mysliveckého spolku upraveného stanovami a ObčZ).

Proto neupravují-li danou situaci stanovy spolku, nelze členy za tato "provinění" nikterak penalizovat. To samozřejmě nic nemění na tom, že se nebudou moci aktivně zúčastňovat lovů se zbraněmi.

Zpracování dat...