ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Způsob volby mysliveckého hospodáře

Dotaz č.: 2017020

Otázka:

Ve stanovách máme uvedeno, že členské schůzi přísluší volit na dobu 5 let předsedu, místopředsedu a další členy výboru. U člena určeného k výkonu funkce, mysliveckého hospodáře navrhovat Orgánu státní správy myslivosti(OSSM). Může tento návrh, mezi členy spolku proběhnout formou volby a následný vítěz (samozřejmě s patřičnou kvalifikací) bude uživatelem honitby navržen OSSM? Stanovy také uvádí, že funkční období volených orgánů(tedy i výboru) je 5 leté a myslivecký hospodář, je členem výboru. Chápu tedy správně, že funkční období mysliveckého hospodáře, je dle stanov 5 leté?

Tazatel:

Odpověď:

Odpověď:
Volba mysliveckého hospodáře je tímto způsobem možná, pokud stanovy tuto formu umožňují. Spornou otázkou je délka funkčního období mysliveckého hospodáře (pouze na dobu 5 let) upravenou ve stanovách. Právní úprava mysliveckého hospodáře je upravena v ust. § 35 ZoM. Uživatel honitby je povinen navrhnout orgánu státní správy myslivosti ustanovení mysliveckého hospodáře. Dle ust. § 35 odst. 7 ZoM Mysliveckého hospodáře ustanovuje a odvolává orgán státní správy myslivosti na návrh uživatele honitby. Zákonná úprava pracuje tedy s právní konstrukcí, že myslivecký hospodář je volen na dobu neurčitou. Pro ustanovování a odvolávání platí obdobně ust.§ 13 ZoM. Odvolat lze tedy pouze ze zákonných důvodů. Domnívám se, že pokud stanovy upravují funkční období mysliveckého hospodáře jen na dobu 5 let, jsou v rozporu se ZoM.  
 
JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, MBA, Ph.D.

Zpracování dat...