ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:52 a zapadá v 20:15
vychází v 22:36 a zapadá v 12:24
 

Zasedání mimo členskou schůzi

Dotaz č.: 2021004

Otázka:

potřebujeme upravit stávající stanovy spolku o možnost korespondenčního hlasování. Který zákon tuto možnost "hlasování mimo zasedání", vymezuje pro potřeby spolku.

Tazatel:

Odpověď:

Možnost, aby spolek ve svých stanovách upravil rozhodování orgánů mimo zasedání vyplývá z § 158 odst. 2 NOZ, který zní: „Zakladatelské právní jednání může připustit rozhodování orgánu i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků“.
Konkrétní podobu, jakou mají stanovy obsahovat, však zákon nestanovuje. Podoba, jakož i pravidla jsou primárně ponechána na samotném spolku. Jako základní vzor však můžete využít § 22 odst. 7 ZoM, který upravuje tuto problematiku u honebních společenstev.

Zpracování dat...