vychází v 5:27 a zapadá v 20:45
vychází v 23:42 a zapadá v 12:36
 

Vztahuje se GDPR na vydávání seznamů členů HS ?

Dotaz č.: 2020007

Otázka:

Vztahuje se GDPR na vydávání seznamů členů HS s adresami a výměrami pozemků? Má tedy povinnost HS tyto informace poskytnout?

Tazatel:

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že v dotazu není specifikováno, kdo nebo proč o seznam žádá, je to složité na dotaz odpovědět. Nicméně GDPR se obecně na Honební společenstvo vztahuje, tedy i na seznam členů HS. Dále se však na danou situaci vztahuje také § 19 odst. 8 ZoM, ve kterém je stanovena povinnost HS vydat každému svému členu opis takového seznamu. Podmínkou k vydání je žádost a úhrada nákladů na vydání opisu. V takovém případě je tedy povinností HS této žádosti vyhovět.

V případě, že o vydání žádá někdo jiný, je na uvážení správce údajů, zda údaje poskytne. Musí však jednat zejména v souladu se zásadami uvedenými v čl. 5 Nařízení GDPR. Dále v případě dalšího zpracovávání je nutné se zpracovatelem uzavřít tzv. zpracovatelskou smlouvu.

Zpracování dat...