ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:52 a zapadá v 20:15
vychází v 22:36 a zapadá v 12:24
 

Vlastnictví pojízdné kazatelny

Dotaz č.: 2020014

Otázka:

Máme jako MS pronajatou honitbu od honebního společenstva. Člen (neustále problémoví) tvrdí, že pojízdná kazatelna, kterou vyrobil je jeho majetkem. Umístil ji jako náhradu dřívější kazatelny. Proti čemuž jsem neměl námitek, ale tvrdí, že kazatelna je jeho vlastnictví. Dřívější souhlas s umístěním od majitele pozemku máme. Jde jen o to, čí je to ve finále lovecké zařízení a kdo tedy za něj odpovídá. Náš člen může veškeré náklady proti fakturám (nákup materiálu) uplatnit v našem MS ale nechce a tvrdí že kazatelna je jeho

Tazatel:

Odpověď:

daná situace je značně problematická. Zejména bych zdůraznil, že oprávnění k umístění kazatelny či jiných mysliveckých zařízení má pouze HS či MS jakožto držitel, popřípadě uživatel honitby. K tomu, aby takové myslivecké zařízení bylo na pozemku možné vybudovat, je nutný předchozí souhlas vlastníka honebního pozemku. To upravuje § 9 odst. 2 ZoM.

Jednotliví členové by, dle takového výkladu, neměli být oprávněni samostatně umisťovat myslivecká zařízení. K takovému jednání je oprávněn MS či HS, a to po předchozím souhlasu vlastníka pozemku. To v zásadě odvozuji od výkonu práva myslivosti, který je svěřen těmto právnickým osobám.

Pokud byla kazatelna vybudována a umístěna s Vaším souhlasem, domnívám se, že člen obstarával záležitost pro MS. V takovém případě by kazatelna měla být užívána ku prospěchu celého spolku a daný člen by měl mít nárok na vynaložené náklady. V případě, že byla kazatelna vybudována a umístěna bez pokynů uživatele honitby, domnívám se, že kazatelna by byla výlučně ve vlastnictví člena. V takovém případě by ale člen nebyl oprávněn kazatelnu umístit. Jak již bylo zmíněno výše, k umístění je oprávněn pouze uživatel honitby, kterému bylo svěřeno výkon práva myslivosti.

Zpracování dat...