ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Ulovení srnce nad rámec povolenky

Dotaz č.: 2017037

Otázka:

Člen našeho MS vědomě ulovil druhého srnce první věkové třídy, ačkoli má na povolence k lovu pouze jeden kus první věkové a jeden kus druhé věkové třídy. Jak v takovém případě postupovat?

Tazatel:

Odpověď:

V tomto případě se jedná o přestupek podle § 63 odst. 1 písm. b) zákona o myslivosti. Za tento přestupek hrozí pachateli pokuta až ve výši 30 000,- Kč nebo zákaz činnosti až na 2 roky. Příslušným k projednání je dle § 64a odst. 2 ZoM orgán státní správy myslivosti. Podle § 73 ve spojení s § 78 (nového) přestupkového zákona (zák. č. 250/2016 Sb.) pokud má správní orgán důvodné podezření, že byl spáchán přestupek, má povinnost v této věci zahájit přestupkové řízení. V rámci přestupkového řízení se mj. bude zkoumat tzv. materiální znak přestupku. Tedy, zda je společenská škodlivost daného jednání tak vysoká, aby odůvodňovala správní potrestání. K tomu blíže viz definice přestupku v § 5 zák. č. 250/2016 Sb.
Co se týká odpovědnosti soukromoprávní, pak v závislosti na znění stanov by pachatel mohl být i vyloučen ze spolku pro závažné porušení stanov.
Pokud by hodnota neoprávněně ulovené zvěře byla nikoli nepatrná, tj. alespoň ve výši 5000,- Kč (k tomu srov. § 138 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník), jednalo by se o trestný čin podle § 304 trestního zákoníku. Jen podotýkám, že pokud by se jednalo o trestný čin, nelze pro totožné jednání zahájit přestupkové řízení. Trestné činy jsou ve vztahu speciality k přestupkům a přednost by tak mělo trestní řízení.
Osobně se domnívám, že bude velký problém prokazování úmyslu tomuto myslivci vědomé ulovení tohoto srnce.
Zpracování dat...