ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Sazba za odpracované činnosti v MS

Dotaz č.: 2019014

Otázka:

Může si myslivecký spolek stanovit částku či sazbu za odpracovanou hodinu, která vychází z výdělku na společných akcích a tuto částku vyžadovat na členu, který se společných akcí bez omluvy nezúčastní.

Tazatel:

Odpověď:

K této věci je podstatné ustanovení § 217 odst. 3 NOZ, který říká, že „Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku“. Lze tedy použít jisté peněžní prostředky spolku na odměnu pro osoby, které pro spolek vykonávaly určitou spolkovou činnost. V takovém případě by spolek měl daným osobám vyplatit odměnu na základě určitého právního základu. Tím bude typicky DPP či DPČ.
Nelze však přistupovat k situaci, kdy budou prostředky vyžadovány po členech, které se určité akce nezúčastnili. A to již bez ohledu na to, zda byla neúčast omluvena či nikoli. Je nutné brát v potaz ustanovení § 215 odst. 1 NOZ, který říká, že „Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku …“. Jednotlivá činnost a účast na činnosti je tak pouze právem každého člena a nikoli povinností. Z toho důvodu nelze člena nijak sankcionovat, pokud se rozhodne svého práva v daném případě nevyužít.

Zpracování dat...