vychází v 5:27 a zapadá v 20:45
vychází v 23:42 a zapadá v 12:36
 

Ručení členů HS za škody zvěří

Dotaz č.: 2020013

Otázka:

V případě, že HS nevykonává právo myslivosti ve vlastní režii, budou její členové ručit celým svým majetkem za škody zvěří anebo budou ručit pouze do výše majetku HS? Majetek našeho HS je tvořen výhradně vybraným nájmem od MS za poslední nájemní období – od roku 2012. Pokud bychom ručili pouze našim majetkem a ten by nedostačoval na úhradu škody, mohlo by dojít maximálně k likvidaci HS a ne nucení platit škody od členů HS. Nutnost placení škod od členů HS nad rámec majetku HS považuji za klíčové. Neumím si představit, jak bych po někom požadoval pro XY příspěvek na škody. Musím přiznat, že bych v tu chvíli litoval momentu, kdy jsem funkci honebního starosty přijal a bezplatně vykonával.

Tazatel:

Odpověď:

Pokud HS nevykonává právo myslivosti ve vlastní režii, tak o něm nelze hovořit jako o uživateli honitby dle 2 písm. n) ZoM. Uživatelem honitby tedy bude nájemce, který vykonává právo myslivosti. Právě uživatel honitby odpovídá dle § 52 ZoM za škodu způsobenou zvěří.
§ 52 odst. 2 ZoM dále říká, že členové sdružení ručí za závazek k náhradě škody společně a nerozdílně. Toto speciální ustanovení se tak použije oproti obecné úpravě obsažené v § 215 odst. 2 NOZ. Tím, že ZoM obsahuje zákonné ručení, členové MS či HS ručí do celkové výše škody, a to celým svým majetkem. V prvé řadě však musí být škoda uplatňována vůči samotnému mysliveckému sdružení a až v případě, že sdružení nemá dostatek finančních prostředků, je možné se uspokojit na členech takového sdružení. 
Nelze však uvažovat o situaci, kdy by HS ručilo za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním honitby mysliveckým spolkem. HS bude odpovídat „pouze“ za škodu, která vznikla v době, kdy samo bylo uživatelem honitby.
Zpracování dat...