ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Rozdělení honitby na úseky a hlášení návštěv

Dotaz č.: 2018005

Otázka:

Je možné rozdělit honitbu na úseky a měl by se pak každý při každé návštěvě cizího úseku hlásit vedoucímu daného úseku?

Tazatel:

Odpověď:

Rozdělení honitby do úseků není v současné době obecně možné. Takové rozdělení by totiž bylo v rozporu se stanovami (podle doporučeného vzoru stanov ČMMJ). V těchto stanovách, které jsou obecně přijímány je ve čl. 1 odst. 1 zakotveno, že se členové sdružují ke společnému provádění myslivosti v honitbě. Zároveň čl. 5 odst. 1 uvádí, že člen má základní práva, která vykonává osobně. Konktrétně pak v písm. c) tohoto článku a odstavce se stanoví, že člen má právo: „účastnit se provádění myslivosti v celé honitbě, jejímž je spolek uživatelem“. Zde se přímo uvádí, že výkon tohoto práva se vztahuje na celé území honitby. Obecně tedy není možné zakázat členovi výkon práva myslivosti na některém území honitby, jelikož má právo vykonávat myslivost na celém území honitby. Toto právo může být omezeno pouze na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) těchto doporučených stanov dle ČMMJ.  Pokud by tedy došlo k omezení výkonu práva myslivosti na základě rozdělení honitby do jednotlivých úseků, mohl by se člen spolku bránit návrhem na neplatnost rozhodnutí orgánu spolku dle § 258 NOZ. Tento návrh by dle § 259 NOZ musel člen spolku (navrhovatel) podat do tří měsíců od chvíle, kdy se o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, nejpozději však do jednoho roku od jeho přijetí.
Zároveň je nutné připomenout, že v případě, kdy by došlo k takovému rozdělení honitby do úseků, které by nebylo v rozporu se stanovami Vašeho spolku, může být rozdělení do úseků často velmi problematické. Tyto problémy vznikají, zejména pokud je honitba rozdělena do úseků z důvodu lovu.
Zpracování dat...