ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:37 a zapadá v 16:50
vychází v 11:20 a zapadá v 2:46
 

Rozdělení HS 3

Dotaz č.: 2022004

Otázka:

V letošním roce by se měla konat valná hromada našeho honebního společenstva, které je tvořeno 2 katastry, dříve 2 mysliveckými spolky. Rádi bychom se opět rozdělili, a tudíž zrušili současné honební společenstvo a založili nové (2 nové). Následně by byl založen i nový spolek, který by vykonával právo myslivosti v nové honitbě. 3/ Nové honební společenstvo můžeme založit následně tím, že svoláme ustavující valnou hromadu nového HS a předtím získáme souhlasy vlastníků honebních pozemků s členstvím v novém honebním společenstvu? Nebo tyto souhlasy můžeme už řešit při získání plných mocí? Aby bylo patrno, že náš plán je zrušení stávajícího HS a založení nového?

Tazatel:

Odpověď:

Souhlas vlastníků honebních pozemků s budoucím členstvím v novém HS musí být dán v písemné formě. O době, kdy lze získat souhlasy zákon mlčí a zároveň není vyloučeno tyto souhlasy získat předem. Tedy ještě za trvání původního HS. Důležité je nezapomenout na ostatní podmínky uvedené v § 19 a § 20 MyslZ, např. že nová HS mohou vzniknout jen pokud dosahují výměry minimálně 500 ha apod. Samotné zrušení lze uskutečnit tak, jak jej popisujete, nicméně při zániku honebního společenstva můžete postupovat i dalším způsobem. Ve vašem případě, tak jak ho popisujete, se také nabízí rozhodnout o rozdělení honebního společenstva a sloučení s jiným (jinými) honebními společenstvy, které by se zároveň zakládaly. Mluvíme tak o „rozdělovací“ valné hromadě. Výhodou je, že jde vše zařídit takřka v jeden okamžik. Jedná se však o poměrně složitý projekt, zejména právně a administrativně. Je například nutné se vypořádat s dosavadní nájemní smlouvou na honitbu, je-li stále účinná.

Zpracování dat...