ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:37 a zapadá v 16:50
vychází v 11:20 a zapadá v 2:46
 

Rozdělení HS 2

Dotaz č.: 2022003

Otázka:

V letošním roce by se měla konat valná hromada našeho honebního společenstva, které je tvořeno 2 katastry, dříve 2 mysliveckými spolky. Rádi bychom se opět rozdělili, a tudíž zrušili současné honební společenstvo a založili nové (2 nové). Následně by byl založen i nový spolek, který by vykonával právo myslivosti v nové honitbě. 2/ Plná moc k zastupování na VH HS musí obsahovat informaci o tom, kde a kdy se bude konat? Žádná specifické požadavky ve stanovách HS nejsou.

Tazatel:

Odpověď:

Jestliže stanovy neupravují žádné specifické požadavky na plné moci, pak není třeba konkrétní valnou hromadu specifikovat. Užijí se tedy podpůrně ustanovení občanského zákoníku, neboť ani MyslZ neupravuje náležitosti plné moci. ObčZ v ust. § 441 odst. 2 uvádí, že zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci. Netýká-li se zastoupení jen určitého právního jednání, udělí se plná moc v písemné formě. Pokud tedy chcete udělit plnou moc k zastupování na konkrétní valné hromadě, pak je třeba tuto valnou hromadu vymezit, pokud zmocnitel rozsah omezit nechce, není třeba plnou moc vázat na konkrétní valnou hromadu a plná moc tak bude platit do odvolání (resp. vypovězení).

Zpracování dat...