ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:37 a zapadá v 16:50
vychází v 11:20 a zapadá v 2:46
 

Rozdělení HS 1

Dotaz č.: 2022002

Otázka:

V letošním roce by se měla konat valná hromada našeho honebního společenstva, které je tvořeno 2 katastry, dříve 2 mysliveckými spolky. Rádi bychom se opět rozdělili, a tudíž zrušili současné honební společenstvo a založili nové (2 nové). Následně by byl založen i nový spolek, který by vykonával právo myslivosti v nové honitbě. 1/ Je možné zrušit současné honební společenstvo (na základě plných mocí), víme že počet dáme dohromady, tím, že na začátku jednání VH požádáme o zařazení bodu zrušení HS?

Tazatel:

Odpověď:

K otázce č. 1
Honební společenstvo lze zrušit na základě plných mocí. V pozvánce na valnou hromadu by zrušení mělo být zaneseno jako bod programu. Valná hromada pak musí dodržet hlasovací kvórum, které je pro takové rozhodnutí obvykle ve stanovách určeno. Pokud v pozvánce bod zanesen není, pak podle Podle § 22 odst. 2 MyslZ lze projednat záležitost, která nebyla uvedena v pozvánce na valnou hromadu, pouze se souhlasem všech přítomných členů honebního společenstva. Je třeba dát si také pozor na to, aby nebylo jednáno v rozporu s dobrými mravy, případně ke zneužití práv a nedošlo k následnému vyslovení neplatnosti rozhodnutí VH. Jestliže předem víte, že chcete zrušit HS a záměrně tento bod nezařadíte do pozvánky, protože se obáváte, že při vyrozumění by ke zrušení nedošlo, pak by event. ostatní členové mohli přistoupit k podání žaloby na neplatnost rozhodnutí. Preventivně tak určitě doporučuji do plných mocí dát výslovně zmocnění, že vás zmocnitel opravňuje rovněž k hlasování o zrušení honebního společenstva.

 

Zpracování dat...