ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Přístup na "cizí" vnadiště a nebo na "cizí" kazatelnu

Dotaz č.: 2018006

Otázka:

Mohu jako nevlastník vnadiště lovit na cizím vnadišti a může si vlastník zamknout kazatelnu, která je majetkem mysliveckého sdružení?

Tazatel:

Odpověď:

Z vašeho dotazu je zřejmé, že ve stanovách máte uvedeno, že každý člen má právo vlastnit vnadiště s přednostním právem lovu. Domnívám se, že stanovy v tomto ohledu jsou v rozporu se smyslem a účelem zákonné úpravy i doporučením ČMMJ. Otázka vlastnění vnadišť s přednostním právem lovu úzce souvisí i s problematikou nemožnosti rozdělení honitby do úseků. V tomto případě se jedná spíše o jistou kolegiální etickou ohleduplnost mezi členy spolku, kdy si nebudou vzájemně chodit na vnadiště, která si připravili, a o která se starají.
Co se týče zamykání kazatelen, situace je obdobná. Obecně se výkon práva myslivosti ve spolku vykonává rukou společnou a nerozdílnou. To tedy znamená, že pokud je posed či kazatelna ve vlastnictví spolku, mají do nich všichni členové právo přístupu. Nemělo by tedy být členům bráněno přístupu do takových prostor. Takovou situaci by se tedy dalo řešit ponechání kazatelen otevřených, popřípadě umožnit ostatním členům přístup jinak. Například obstaráním dalších klíčů, čímž by se zamezilo tomu, aby do otevřených kazatelen měli přístup i lidé nepatřící do spolku.
 
Zpracování dat...