ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Přičlenění více než 10 % pozemků k HS

Dotaz č.: 2018024

Otázka:

Zakládáme HS a jeden úředník tvrdí, že i se státní správou je možné přičlenit dohromady pouze 10 % výměry pozemků ve vlastnictví HS. Druhý úředník tvrdí, že můžeme 10 % a on přičlení co bude chtít. Jak to je?

Tazatel:

Odpověď:

Tuto situaci řeší § 18 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb., zákona o myslivosti (znění uvedeno níže). Dle tohoto ustanovení nesmí celkový rozsah výměn a přičlenění, které se provádějí k vyrovnání hranic, být vyšší než 10 % výměry vlastních honebních pozemků navrhovatele honitby.
Co se týče toho, zda orgán státní správy myslivosti může přičlenit pozemky podle svého uvážení odkazuji na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne ze dne 30. 1. 2008, čj. 1 As 43/2007-95. V tomto rozhodnutí se k této věci vyjádřil Nejvyšší správní soud takto: „Pokud návrh na uznání honitby splňuje podmínky stanovené v § 17 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, musí mu orgán státní správy myslivosti vyhovět v rozsahu honebních pozemků, které jsou ve vlastnictví navrhovatele (jde-li o honitbu vlastní) či členů navrhovatele (jde-li o honitbu společenstevní). To, zda správní orgán přičlení podle vůle navrhovatele k uznávané honitbě i honební pozemky jiných vlastníků (§ 18 odst. 4 citovaného zákona), je naproti tomu věcí jeho správního uvážení; lze-li přitom přičlenit konkrétní pozemek ke kterékoli ze sousedících honiteb, přihlíží správní orgán při rozhodování i k vůli vlastníka pozemku.“
Z uvedeného vyplývá, že v dané věci má orgán státní správy myslivosti možnost správního uvážení, přičemž lze-li přičlenit konkrétní pozemek ke kterékoli ze sousedících honiteb, přihlíží správní orgán při rozhodování i k vůli vlastníka pozemku.
 
§ 18/4 zákona o myslivosti.
Navrhovatel může požádat, aby k honebním pozemkům dosahujícím minimální výměry byly přičleněny další souvislé honební pozemky jiných vlastníků, a to s uvedením důvodů tohoto přičlenění. Pokud se o přičlenění s těmito vlastníky dohodl, přiloží tuto dohodu k návrhu. Jestliže se navrhovatelé budoucích sousedních honiteb dohodnou o vzájemné výměně honebních pozemků, která co do jejich výměry nemusí být stejná, předloží tuto dohodu k návrhům. Pokud provádí přičlenění orgán státní správy z vlastního podnětu, může se tak stát jen se souhlasem držitele honitby. Celkový rozsah výměn a přičlenění, které se provádějí k vyrovnání hranic, nesmí být vyšší než 10 % výměry vlastních honebních pozemků navrhovatele honitby.
 
Zpracování dat...