ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:52 a zapadá v 20:15
vychází v 22:36 a zapadá v 12:24
 

Příbuzenské vztahy v MS a HS

Dotaz č.: 2021003

Otázka:

Je možné, aby členy výboru MS, nebo honebního společenství byly osoby blízké (v příbuzenském vztahu)? Je vhodné, aby hospodář MS byl i starostou honebního společenství?

Tazatel:

Odpověď:

členy výboru MS mohou být i osoby, které jsou v příbuzenském vztahu, stejně tak může jít o osoby jinak blízké. Stejné platí také u honebních společenstev.
Ohledně vhodnosti kumulace funkcí honebního starosty a hospodáře MS… Zde záleží, kdo je uživatelem honitby. V případě, kdy by bylo uživatelem HS, pak by taková kumulace funkcí byla nepřípustná. To z toho důvodu, že by docházelo ke splynutí osoby kontrolující a osoby kontrolované.
Je-li však uživatelem honitby MS, pak je možné, aby mysliveckým hospodářem byla ustanovena stejná osoba, která vykonává funkci honebního starosty u držitele. V takovém případě je totiž uživatelem (a tedy kontrolovaným) jiná osoba.

Zpracování dat...