ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 7:07 a zapadá v 18:28
vychází v 17:39 a zapadá v 2:11
 

Právo na přijetí majitele pozemků za člena MS

Dotaz č.: 2017012

Otázka:

Četl jsem článek v dubnovém čísle Myslivosti ohledně přijmutí do spolku člena honebního společenstva a chtěl bych se Vás v této souvislosti zeptat. Naše rodina i já osobně vlastníme celkem 20 ha lesa a 20 ha pole honebních pozemků. Přesto moje žádost z 3/2017 o přijetí za člena spolku byla zamítnuta. Důvody: 1) Členská základna naplněna max. 32 členů (přesto se chystají přijmout 2 adepty v 2017. 2) Trvalý pobyt v jedné z 5 obcí, z jejíchž katastrů se skládá celková honitba. (Trvalý pobyt mám v jedné z 5 obcí, kam dojíždím každých 14 dní, přechodné bydliště jinde z důvodu práce.) Mám právo na přijetí za člena v honitbě (v obci), kde naše rodina žije několik generací, kde jsem se narodil a žiji dodnes?

Tazatel:

Odpověď:

Stanovy spolku mohou být upraveny tak, že lze omezit maximální počet členů. Pokud ovšem spolek chce přijmout další, např. 2 adepty v roce 2017, musí změnit stanovy a v tom případě Vás jako vlastníka honebních pozemků musí upřednostnit před těmito adepty. Tito 2 adepti, tak jak jsem pochopil nemají složenou zkoušku z myslivosti a tudíž si nemohli podat žádost o přijetí do spolku. Z dotazu jsem se nedočetl, zdali tito 2 adepti jsou vlastníci honebních pozemků. Pokud by nebyli vlastníci honebních pozemků či jejich uživatelé a souběžně nemají absolvovanou zkoušku z myslivosti  máte přednostní právo na přijetí za člena spolku. Pokud by takto spolek nepostupoval, jednal by v rozporu se zákonem. Trvalý pobyt či přechodné bydliště žadatele o přijetí za člena spolku nemá vliv na přijetí či nepřijetí. Pokud stanovy upravují jako jednu z podmínek za přijetí trvalý pobyt nebo přechodné bydliště ve vazbě na honební pozemky a následné přijetí za člena, jsou tyto stanovy v rozporu se zákonem.
Zpracování dat...